Ipinapakilala ang mga kliyente sa
mundo ng pinansyal na market

Pwedeng mag-trade ang mga kliyente ng daan-daang
CFD stocks, FX at commodity gamit ang isang account.

Magsimula sa FXGT.com

Mag-apply na at magsimulang
mag-trade sa loob ng ilang minuto

To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade.  Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk dito.