Tuklasin ang mga Oportunidad sa Global Markets

Mag-trade ng daan-daang CFDs sa stocks, forex, at commodity gamit ang iisang account

Magsimula sa FXGT.com

Mag-apply na at magsimulang
mag-trade sa loob ng ilang minuto

*May T&Cs. Mataas ang risk sa pag-trade.

To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade. ¬†Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk¬†dito.