Mag-trade sa Mundo ng Crypto
gamit ang Isang Index

Tuklasin ang potensyal ng mga pinakasikat na cryptocurrency
gamit ang GTi12 Index!

Tuklasin ang GTi12

Idinisenyo ng mga teknikal na eksperto, ang GTi12 Index ay isang makabagong imbensyon sa industriya. Pwede nang magbakasakali ang mga trader sa performance at paggalaw ng presyo sa crypto market sa pamamagitan ng pag-trade ng iisang CFD instrument.

Ang GTi12 ay binubuo ng 12 malalaking cryptocurrency at batay ito sa iba’t-ibang aspeto, kabilang ang market capitalization, liquidity, at kung pwede itong i-trade sa FXGT.com.

GTi12 Index Galaxy

Ang naiibang pagpresyo ng GTi12 Index ay equally weighted mula sa presyo ng 12 pinakasikat na cryptocurrency. Sinusuri at binabago ito kada quarter. Ito ang hinahanap namin kapag pumipili kami ng mga kasama dito:

Capitalization
at Liquidity

Layunin
at Paggagamitan

Halaga at Pagiging
Sikat

Pagiging Makabago
at Komunidad

1 Index = 12 Crypto

Sa Pag-trade Mga Kondisyon

Sell
32.2209
Buy
32.431
21
Pinakamababang Laki ng Lot:1
Limitasyon sa Volume:20000
Singil sa Pagpondo – SELL:-0.0120
Singil sa Pagpondo – BUY:-0.0110
Leverage:Up to 100
Laki ng Kontrata:1
Mga Limit at Stop:2148
Magsisimula ang Sesyon sa Pag-trade sa:24/7
Magtatapos ang Sesyon sa Pag-trade sa:24/7
Pansamantalang Hihinto ang Sesyon sa Pag-trade sa:24/7

MGA LIMITASYON AT RISK NG GTi12 INDEX

Ang index na ito ay idinisenyo at kinalkula para mahigpit na sundan ang patakaran nitong metodolohiya pero maaaring hindi nito palaging sinasalamin at nakakamit ang isinaad na layunin. Pwedeng maging napakasensitibo ng market ng crypto sa pagtaas-baba ng market at liquidity, at maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa kalidad o halaga ng makukuhang datos ng algorithm ng Index. Sa ganitong kaso, maaaring magpakita ng hindi inaasahang resulta ang Index.

Bukod dito, may ibang mga risk na kaugnay sa halaga ng Index, tulad ng pagkakaantala ng pag-trade, Distributed Denial-of-Service (DDoS), pag-hack, legal na estado ng iba’t-ibang bansa, hindi matatag na teknolohiya, at suspensyon sa pag-trade ng crypto, na lahat ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa halaga ng Index.

Maliban dito, natatanggap ang mga presyo mula sa mga ikatlong partido para sa layuning buuhin ang halaga ng Index, kaya ang anumang pagkaantala sa datos ng presyo na labas sa kontrol ng Tagapangasiwa, ay maaaring magdulot ng paghihinto sa pagpresyo, at walang responsibilidad dito ang FXGT.

To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade. ¬†Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk¬†dito.