Dynamic EMA channel

SILVER Membership:

Ang dynamic EMA channel ay isang tool sa pagsusuri ng trend na batay sa eksponensyal na moving averages (default na setting: ang EMA 45 ay ina-apply sa High at Low). Isang simple pero epektibong visual tool para alalayan ang traders na maintindihan ang pangkalahatang direksyon ng market (trend) at ang bilis ng trend habang nagpapakita ng malinaw na lugar sa chart kung saan ang support at resistance sa magkakaibang timeframe.

PATAAS NA TREND

Nangyayari ang price action at nabubuo sa itaas ng dynamic EMA channel.

PABABANG TREND

Nangyayari ang price action at nabubuo sa ilalim ng dynamic EMA channel.

NASA RANGE NA MARKET

Nananatiling patag ang dynamic EMA channel.

SUPPORT

Habang pataas ang trend at tumataas ang channel, matutukoy ang potensyal na support sa loob ng dynamic EMA channel.

RESISTANCE

Habang pababa ang trend at pababa ang channel, matutukoy ang potensyal na resistance sa loob ng dynamic EMA channel.

*May T&Cs.
img

Paano I-download ang Advanced Trader Toolkit

1 Mag-request

Punan sa ibaba ang form sa pag-request

2 I-download

Magpapadala kami sa’yo ng email na naglalaman ng link para ma-download ito

3 I-install

Run the installation file and add the tools to your Patakbuhin ang file sa pag-install at idagdag ang tools sa iyong FXGT.com MT5 platformFXGT.com MT5 platform

4 I-restart

I-restart ang iyong platform at hanapin ang tools sa navigation panel

Form sa Pag-request

Punan ang form sa ibaba at makikipag-ugnayan kami sa'yo

Pakilagay ang pangalan
Pakilagay ang apelyido
Mangyaring maglagay ng tamang email address
To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade. ¬†Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk¬†dito.