FX Basket trading tool

Mag-open ng iba’t-ibang position sa basket na may iba’t-ibang currency pairs.

PLATINUM Membership:

Binibigyang-daan ng “FX Basket Trading Tool” ang mga trader na mag-open ng iba’t-ibang position sa nakatakdang grupo ng currency pairs gamit ang isang click. Sa pamamagitan ng pagbabago ng kabuuang volume, may pantay na volume na inilalaan sa bawat currency pair. Mula sa monitor panel, mano-manong made-deactivate ang mga currency pair, at pwede pang baguhin ang volume para sa mga indibidwal na pair.

*May T&Cs.
img

Paano I-download ang Advanced Trader Toolkit

1 Mag-request

Punan sa ibaba ang form sa pag-request

2 I-download

Magpapadala kami sa’yo ng email na naglalaman ng link para ma-download ito

3 I-install

Patakbuhin ang file sa pag-install at idagdag ang tools sa iyong FXGT.com MT5 platform

4 I-restart

I-restart ang iyong platform at hanapin ang tools sa navigation panel

Form sa Pag-request

Punan ang form sa ibaba at makikipag-ugnayan kami sa'yo

Pakilagay ang pangalan
Pakilagay ang apelyido
Mangyaring maglagay ng tamang email address
To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade. ¬†Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk¬†dito.