Ilipat ang stop tool

Awtomatikong baguhin/ilipat ang stop loss kapag naabot ng presyo ang itinakdang lebel.

PLATINUM Membership:

Ang “Ilipat ang Stop” tool ay nandito para alalayan ang traders na awtomatikong baguhin/ilipat ang stop loss order kapag naabot na nito ang itinakdang lebel. Sa sandaling naabot ang “tinarget na presyo”, babaguhin ang stop loss at ililipat sa “tinarget na S/L” na presyo.
Ang tinarget na presyo at tinarget na stop loss ay mano-manong mababago sa monitor panel (GUI) o sa pamamagitan ng paglipat ng patayong linya sa chart.

  • Tinarget na presyo (berdeng linya)
  • Tinarget na stop loss (pula)
*May T&Cs.
img

Paano I-download ang Advanced Trader Toolkit

1 Mag-request

Punan sa ibaba ang form sa pag-request

2 I-download

Magpapadala kami sa’yo ng email na naglalaman ng link para ma-download ito

3 I-install

Run the installation file and add the tools to your Patakbuhin ang file sa pag-install at idagdag ang tools sa iyong FXGT.com MT5 platformFXGT.com MT5 platform

4 I-restart

I-restart ang iyong platform at hanapin ang tools sa navigation panel

Form sa Pag-request

Punan ang form sa ibaba at makikipag-ugnayan kami sa'yo

Pakilagay ang pangalan
Pakilagay ang apelyido
Mangyaring maglagay ng tamang email address
To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade. ¬†Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk¬†dito.