Isang click na close tool

Sabay-sabay na i-close ang mga napiling position gamit ang isang click.

SILVER MEMBERSHIP: Lahat ng Trades

Ang tool na “Isang Click na Close: Lahat ng Trades” ay nandito para alalayan ang mga trader na i-close ang magkakaibang position nang sabay-sabay gamit ang isang click, walang abala, mabilis, at madali.

*May T&Cs.
img

GOLD MEMBERSHIP: Napiling Trades

Ang tool na “Isang Click na Close: Napiling Trades” ay nandito para alalayan ang mga trader na i-close ang mga napiling position nang sabay-sabay gamit ang isang click, walang abala, mabilis, at madali.

Pinapahintulutan din nito ang hiwalay na pagsubaybay sa kita/pagkalugi ng napiling grupo ng mga open position, habang ipinapakita kung ano ang magiging balanse sa account kung na-close ang napiling grupo ng trades.

*May T&Cs.
img

Paano I-download ang Advanced Trader Toolkit

1 Mag-request

Punan sa ibaba ang form sa pag-request

2 I-download

Magpapadala kami sa’yo ng email na naglalaman ng link para ma-download ito

3 I-install

Patakbuhin ang file sa pag-install at idagdag ang tools sa iyong FXGT.com MT5 platform

4 I-restart

I-restart ang iyong platform at hanapin ang tools sa navigation panel

Form sa Pag-request

Punan ang form sa ibaba at makikipag-ugnayan kami sa'yo

Pakilagay ang pangalan
Pakilagay ang apelyido
Mangyaring maglagay ng tamang email address
To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade.  Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk dito.