Mga order sa equity tool

Itakda ang take profit o stop loss order sa account equity para sa lahat ng open na trade.

GOLD Membership:

Ang “Mga Order sa Equity” tool ay nandito para alalayan ang mga trader na sabay-sabay at awtomatikong i-close ang magkakaibang position kapag naabot ng account equity ang itinakdang lebel ng user. Kapag naabot ang napiling halaga ng equity, awtomatikong iko-close ang lahat ng open position.

Pwedeng i-place ang mga order sa itaas ng kasalukuyang equity para magsilbi bilang “take profit” sa kabuuang equity ng account, o sa ibaba ng kasalukuyang equity para magsilbi bilang “stop loss” sa kabuuang equity ng account.

Bukod dito, ang take profit at stop loss sa P/L function ay nagbibigay-daan para ma-target mo ang tiyak na lebel ng kita at/o pagkalugi, sa currency ng account.

*May T&Cs.
img

Paano I-download ang Advanced Trader Toolkit

1 Mag-request

Punan sa ibaba ang form sa pag-request

2 I-download

Magpapadala kami sa’yo ng email na naglalaman ng link para ma-download ito

3 I-install

Run the installation file and add the tools to your Patakbuhin ang file sa pag-install at idagdag ang tools sa iyong FXGT.com MT5 platformFXGT.com MT5 platform

4 I-restart

I-restart ang iyong platform at hanapin ang tools sa navigation panel

Form sa Pag-request

Punan ang form sa ibaba at makikipag-ugnayan kami sa'yo

Pakilagay ang pangalan
Pakilagay ang apelyido
Mangyaring maglagay ng tamang email address
To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade. ¬†Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk¬†dito.