Pagbabago ng porsyento tool

Tingnan ang performance ng magkakaibang market at timeframe.

SILVER Membership: Isang Symbol

Ang “Pagbabago ng Porsyento” tool ay nandito para alalayan ang traders na makita ang performance ng napiling market sa magkakaibang timeframe. Ang pagbabago ng performance ay sinusukat ayon sa porsyento para sa Buwanan, Lingguhan, Arawan, at 1 Oras na timeframe.

 

*May T&Cs.
img

GOLD Membership: Iba-ibang Symbol

Ang “Taga-scan ng Pagbabago ng Porsyento” ay nandito para alalayan ang traders na subaybayan ang performance ng iba’t-ibang market sa magkakaibang timeframe.

Ang pagbabago ng performance ay sinusukat ayon sa porsyento para sa Buwanan, Lingguhan, Arawan, at 1 Oras na timeframe.

Bukod dito, tampok sa scanner ang kakayahang mag-sort, kaya pwedeng i-sort ang mga instrument alinsunod sa performance sa timeframe.

 

*May T&Cs.
img

Paano I-download ang Advanced Trader Toolkit

1 Mag-request

Punan sa ibaba ang form sa pag-request

2 I-download

Magpapadala kami sa’yo ng email na naglalaman ng link para ma-download ito

3 I-install

Run the installation file and add the tools to your Patakbuhin ang file sa pag-install at idagdag ang tools sa iyong FXGT.com MT5 platformFXGT.com MT5 platform

4 I-restart

I-restart ang iyong platform at hanapin ang tools sa navigation panel

Form sa Pag-request

Punan ang form sa ibaba at makikipag-ugnayan kami sa'yo

Pakilagay ang pangalan
Pakilagay ang apelyido
Mangyaring maglagay ng tamang email address
To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade.  Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk dito.