Mga pivot

SILVER Membership

Ginagamit ng pivot tool ang tradisyonal na pagkalkula ng pivot points sa naiibang paraan. Batay sa nakaraang price action, ang mga tinukoy na lebel (R at S) sa itaas at ibaba ng kasalukuyang presyo ay naghuhudyat ng malaking pagdedesisyon sa presyo kung saan mas mataas ang pagkakataong bumaliktad ito. Pwedeng gamitin ng traders ang mga lebel na ito bilang target para samantalahin ang paggalaw ng market sa loob nitong mga lebel at/o mula sa isang lebel patungo sa isa pa.

R – Resistance (lebel sa itaas ng kasalukuyang presyo)

S – Support (lebel sa ibaba ng kasalukuyang presyo)

  • Kinakalkula ang lingguhang lebel sa pagsisimula ng bawat buwan.
  • Kinakalkula ang arawang lebel sa pagsisimula ng bawat linggo.
  •  Kinakalkula ang 1H/4H sa pagsisimula ng bawat araw.
  • Kinakalkula ang M15/M5/M1 sa pagsisimula ng bawat oras.
*May T&Cs.
img

Paano I-download ang Advanced Trader Toolkit

1 Mag-request

Punan sa ibaba ang form sa pag-request

2 I-download

Magpapadala kami sa’yo ng email na naglalaman ng link para ma-download ito

3 I-install

Patakbuhin ang file sa pag-install at idagdag ang tools sa iyong FXGT.com MT5 platform

4 I-restart

I-restart ang iyong platform at hanapin ang tools sa navigation panel

Form sa Pag-request

Punan ang form sa ibaba at makikipag-ugnayan kami sa'yo

Pakilagay ang pangalan
Pakilagay ang apelyido
Mangyaring maglagay ng tamang email address
To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade.  Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk dito.