Lakas ng trend

Pag-analisa ng trend at direksyonal na alignment sa magkakaibang market at timeframe.

SILVER Membership: Isang Timeframe
Ang unang tanong kapag tinitingnan ang chart ay: ano ang trend?

Sa madaling salita, saang direksyon gagalaw ang market? Gumagalaw ba ito pataas, pababa, o wala ba itong direksyon?

Sinasagot ng technical analysts ang tanong na ito gamit ang moving averages.

Gamit ang mga maingat na napili at subok na kombinasyon ng moving averages, nag-aalok kami ng tool na awtomatikong tinutukoy ang direksyon at lakas ng trend, para hindi na kailangan pang manghula.

Direksyon ng Trend:

 • Berdeng arrow pataas = Uptrend
 • Berdeng diagonal na arrow pataas = Mahinang Uptrend
 • Gitling = Range = Walang ebidensya ng direksyonal na lakas
 • Pulang arrow pababa = Downtrend
 • Pulang diagonal na arrow pababa = Mahinang Downtrend
*May T&Cs.
img

GOLD Membership: Iba-ibang Timeframe

Sa sandaling natukoy na ang timeframe, ang susunod na tanong na kailangang sagutin ay:

Sabay ba ang direksyong ito sa mas mataas at mas mababang timeframe?

Gamit ang modelo sa magkakaibang timeframe, nag-aalok kami ng tool na awtomatikong tinutukoy ang alignment ng mga timeframe.

Ipinapakita ang lakas ng trend at direksyon sa magkakaibang timeframe. Pangmahabaan man ito, katamtaman, panandalian, o mabilisan, sagot ka ng tool na ‘to. Ilagay lang ang gusto mong pag-aralang oras at hahanapan ka ng tool ng tamang alignment sa timeframe.

Mga Alignment:

 • Buong Bullish
 • Malakas na Bullish
 • Mahinang Bullish
 • Neutral
 • Buong Bearish
 • Malakas na Bearish
 • Mahinang Bearish
*May T&Cs.
img

PLATINUM Membership: Taga-scan ng Market

Hindi maikakaila na isang bentahe ang napakaraming market na pwedeng pagpilian. Gayundin, nakakabigla ito kahit na sa mga beteranong traders. Kailangan itong gawing awtomatiko para di mo makaligtaan ang mga oportunidad. Gumagamit ng scanner ang mga trader para alalayan sila sa mga oportunidad na dapat samantalahin at malaman kung ano-ano ito.

Gamit ang tool na ito, pwede mong i-scan at subaybayan ang lahat ng instrument na lalabas sa Market Watch window ng MT5, para sa direksyon at alignment ng trend.

Bukod dito, pwede mong ayusin ang mga instrument ayon sa pagkakasunod-sunod ng Market Watch (default) o sa pamamagitan ng pagkakategorya ng mga instrument ayon sa kanilang direksyonal na alignment.

*May T&Cs.
img

Paano I-download ang Advanced Trader Toolkit

1 Mag-request

Punan sa ibaba ang form sa pag-request

2 I-download

Magpapadala kami sa’yo ng email na naglalaman ng link para ma-download ito

3 I-install

Patakbuhin ang file sa pag-install at idagdag ang tools sa iyong FXGT.com MT5 platform

4 I-restart

I-restart ang iyong platform at hanapin ang tools sa navigation panel

Form sa Pag-request

Punan ang form sa ibaba at makikipag-ugnayan kami sa'yo

Pakilagay ang pangalan
Pakilagay ang apelyido
Mangyaring maglagay ng tamang email address
To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade. ¬†Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk¬†dito.