Trading Holidays Calendar

Please note that Trading hours are based on GMT+3 hours.

Instrument19/02/202420/02/2024
XAUUSD02:05 – 22:30
XAGUSD02:05 – 22:30
XAUTRY02:05 – 22:30
USOIL02:05 – 22:30
NGAS02:10 – 22:30
UK10002:05 – 24:00
JP22502:05 – 21:00
US3002:05 – 21:00
US50002:05 – 21:00
NAS10002:05 – 21:00
US10002:05 – 21:00
SHARESCLOSED
To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade.  Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk dito.