Trading Holidays Calendar

Please note that Trading hours are based on GMT+3 hours.

Instrument10/6/202419/6/2024
AUD20010:10 – 24:00
XAUUSD01:05 – 21:30
XAGUSD01:05 – 21:30
XAUTRY01:05 – 21:30
UK10001:10 – 23:00
JP22501:00 – 20:00
US3001:00 – 20:00
US50001:00 – 20:00
BTCSPX01:00 – 20:00
BTCDOW01:00 – 20:00
US10001:00 – 20:00
USI01:00 – 20:00
UKOIL03:05 – 20:30
USOIL01:05 – 21:30
NGAS01:10 – 21:30
SHARESClosed
BTCAMZClosed
BTCAPLClosed
BTCMETClosed
VIX01:30 – 20:00
To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade. ¬†Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk¬†dito.