Ano ang Welcome Bonus?

Kung isa kang kliyente ng FXGT.com, pwede kang makatanggap ng 50% bonus na hanggang $500 sa una mong (isahang) deposito.

Ang lebel ng makukuha mong reward ay batay sa halaga ng una mong deposito sa iyong Mini at/o Standard+ account!

Taasan ang una mong deposito para mapakinabangan nang buo ang inaalok na rewards!


Paano tumatakbo ang Welcome Bonus?

Halaga ng
Unang Deposito
Halaga ng Bonus
$800Makakatanggap ka ng dagdag na $400 (50%), kaya makakakita
ka
ng kabuuang $1,200 sa iyong account
$1,000Makakatanggap ka ng dagdag na $500 (50%), kaya makakakita ka
ng kabuuang $1,500 sa iyong account 
$2,500Makakatanggap ka ng dagdag na $500, kaya makakakita ka ng
kabuuang $3,000 sa iyong account – dahil hindi pwedeng
lumagpas ng $500 ang halaga ng bonus

Maging Kliyente ng FXGT.com

Pakilagay ang buo mong pangalan
Mangyaring maglagay ng tamang email address
8-16 na Characters | 1 Malaki at Maliit na Letra | 1 Numero | 1 Espesyal na Character
Mangyaring piliin ang bansang tinitirahan
Pakilagay ang numero ng mobile at code ng bansa

Mga kailangan sa bonus

Para maging kwalipikado sa mga ipinapamigay na bonus, kailangan mo ng FXGT.com trading account.

Kung wala ka pang account, magbukas na ngayon!

Mga FAQ

Pwede kang makatanggap ng Welcome Bonus kung mayroon kang nakarehistrong FXGT.com trading account (maliban sa PRO at ECN) at hindi ka pa nakakapag-transfer ng pera mula sa iyong FXGT.com wallet papunta sa iyong trading account. Ang bonus na ito ay para lang sa mga isahang deposito.

Ang kailangan mo lang gawin ay direktang magdeposito ng pondo sa iyong FXGT.com Live trading account. Awtomatiko mong makukuha ang bonus na ito kung ito ang una mong pagkakataong magdeposito sa iyong trading account.

Paminsan-minsan, magkakaroon kami ng pasulpot-sulpot na promo na bibigyang prayoridad kaysa sa bonus na ito. Sa ganitong kaso, doble kang makikinabang dahil matatanggap mo muna ang naturang bonus at sa susunod mong deposito pwede mo pa ring makuha ang Welcome Bonus.

Hindi. Pwede ka pa ring makakuha ng ibang mga bonus at makasali sa kahit ilang promosyon ng FXGT.com na gusto mo.

Oo, ibibigay ang bonus kapag nag-transfer ka mula sa iyong (mga) e-wallet papunta sa iyong (mga) Mini at/o Standard+ trading account.

Makakatanggap ka rin ng bonus kapag direkta kang nagdeposito sa (mga) nasabing trading account sa itaas.

Kapag nag-transfer ka mula sa iyong trading account papunta sa iyong e-wallet, o kaya nag-transfer ka sa pagitan ng iyong mga trading account, ang ibabawas na bonus ay proporsyonal sa porsyento (%) ng halagang na-transfer.
(Mga) Formula:
% ng Ibabawas na Halaga = Halaga ng Na-transfer Palabas / Balanse ng Account * 100
Halaga ng Ibabawas = % ng Ibabawas na Halaga * Kabuuang Credit
Halimbawa:
(Mga) Kalkulasyon:
Balanse ng Account: $10,000
Kabuuang Credit: $250
Halagang Na-transfer Palabas: $1,000
$1,000 / $10,000 * 100 = 10% 
$250 * 10% = $25 
Ibabawas na Credit: $25

To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade.  Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk dito.