Mga FAQ at Iba pa

Makakuha ng tulong sa account o maghanap ng sagot tungkol sa mga partikular na market at produkto.

Matatanggap ko pa rin ba ang bonus na credit kapag nag-transfer ako mula sa sa aking (mga) e-wallet papunta sa aking (mga) trading account?

Oo, ibibigay ang bonus kapag nag-transfer ka mula sa iyong (mga) e-wallet papunta sa iyong (mga) trading account. Makakatanggap ka rin ng bonus kapag direkta kang nagdeposito sa (mga) trading account mo.*

*Para lang sa ilang rehiyon. Pumunta sa Mga Promosyon para magbasa pa tungkol dito

Kapag nag-transfer ka mula sa iyong trading account papunta sa iyong e-wallet, o kaya nag-transfer ka sa pagitan ng iyong mga trading account, ang ibabawas na bonus ay proporsyonal sa porsyento (%) ng halagang na-transfer.

(Mga) Formula:

% ng Ibabawas na Halaga = Halaga ng Na-transfer Palabas / Balanse ng Account * 100  

Halaga ng Ibabawas = % ng Ibabawas na Halaga * Kabuuang Credit
 
Halimbawa:

(Mga) Kalkulasyon:

Balanse ng Account: $10,000  

Kabuuang Credit: $250 

Halagang Na-transfer Palabas: $1,000  

$1,000 / $10,000 * 100 = 10% 

$250 * 10% = $25 

Ibabawas na Credit: $25  

Ano-ano ang mga promosyon na inaalok ninyo?

Layunin naming salubungin ang mga bagong kliyente at gantimpalaan ang mga kasalukuyang kliyente gamit ang mga eksklusibong promosyon. Nag-aalok kami ng iba't-ibang klase ng bonus tulad ng Welcome Bonus, Loyalty Bonus, Walang Depositong Bonus, Pag-sponsor ng VPS, at marami pang iba (maaari itong magbago ayon sa aming Mga Tuntunin at Kundisyon)!

Ang bawat uri ng bonus/promosyon ay nagtataglay ng ibang layunin.

Sa pangkalahatan, ang mga promosyon namin ay para sa Mini, Standard+, at Crypto Max accounts, habang ang PRO at ECN accounts ang may napakagandang kondisyon sa pag-trade. Gayunpaman, paminsan-minsan, lahat ng account ay pwedeng makinabang sa mga promosyon!

Alamin ang mga pinakabagong bonus at promosyon na mayroon sa rehiyon mo sa pamamagitan ng pagbisita sa Mga Promosyon.

Sino ang pwedeng makakuha ng Welcome Bonus? Paano ko 'to kukunin?

Pwede kang makatanggap ng Welcome Bonus kung may rehistrado kang FXGT.com trading account (maliban sa ECN at PRO).

Ang kailangan mo lang gawin ay mag-transfer mula sa iyong wallet papunta sa FXGT.com Live trading account. Awtomatiko mong makukuha ang bonus na ito kung ito ang una mong pagkakataong mag-transfer mula sa iyong wallet papunta sa account mo.

Pakitandaan na pwedeng magkaiba ang mga tuntunin at kundisyon kada rehiyon. Para tingnan ang mga promosyon na mayroon sa rehiyon mo, bisitahin ang Mga Promosyon.

Ano ang Unli Loyalty Bonus? Paano ko ito makukuha?

Ang Unli Loyalty Bonus ay para sa mga tumatangkilik na kliyenteng may FXGT.com trading account. Sa sandaling nakumpleto mo ang mga kailangang gawin, mapapakinabangan mo ang promosyon na ito.

At sa sandaling naabot mo ang limitasyon ng bonus, ire-reset namin ito pabalik sa zero! Pwede ka nang mag-trade ulit gamit ang unli na credits.

Ang halaga ng bonus na matatanggap mo ay depende sa halaga na direkta mong idineposito sa iyong trading account, at ang kabuuang limitasyon ng bonus ay nag-iiba depende sa rehiyon.

Pakitandaan na may iba-ibang tuntunin at kundisyon ang bawat rehiyon. Para tingnan ang mga promosyon na tumatakbo sa iyong rehiyon, tingnan ang pahina ng Mga Promosyon.

Sino ang pwedeng makakuha ng Walang Depositong Bonus?

Ang kailangan mo lang gawin para makakuha ng bonus na ito ay magrehistro sa amin, at magkaroon o magbukas ng Mini, Standard+, o Crypto Max account. Maaaring may dagdag pang kailangan batay sa iyong lokasyon.

Ang bonus ay pwede lang kunin sa loob ng 30 araw mula sa pagrerehistro at kung hindi mo pa napondohan ang iyong FXGT.com trading account (nakumpleto ang pag-transfer papasok).

Kung pwede kang makakuha ng Walang Depositong Bonus, pwede mo itong kunin sa pamamagitan ng Client Portal bilang credit sa iyong trading account.

Para mag-withdraw ng kita mula sa trades na gamit ang Walang Depositong Bonus, maaaring may mga partikular na kinakailangan.

Pakitandaan na pwedeng magkaiba ang mga tuntunin at kundisyon kada rehiyon. Para tingnan ang mga promosyon na mayroon sa rehiyon mo, bisitahin ang Mga Promosyon.

Ano ang Cashback Promo?

Ang Cashback Promo ay inaalok sa loob ng limitadong panahon para sa mga kliyente ng FXGT.com na may Standard+ trading account at nakakumpleto sa mga kailangang pamantayan.

Pwedeng i-withdraw ang cashback at pwede mo itong patuloy na matanggap habang tumatakbo ang promo.

Pakitandaan na pwedeng magkaiba ang mga tuntunin at kundisyon kada rehiyon. Para tingnan ang mga promosyon na mayroon sa rehiyon mo, bisitahin ang Mga Promosyon.

Paano ko matatanggap ang Cashback Promo?

Makikita mo ang cashback sa iyong trading account tuwing iko-close ang isang position. Pwede mong tingnan ang "Kasaysayan ng mga Transaksyon" para kumpirmahin kung na-credit na ito.

Pakitandaan na pwedeng magkaiba ang mga tuntunin at kundisyon kada rehiyon. Para tingnan ang mga promosyon na mayroon sa rehiyon mo, bisitahin ang Mga Promosyon.

Paano ko "mauubos" ang aking Unli Loyalty Bonus?

Kailangang natanggap at nagamit mo na ang bonus na ibinigay sa'yo sa trading platform.

Pwede mong paulit-ulit na i-reset ang bonus basta't naubos ito at natugunan mo ang mga kinakailangang pamantayan.

Pakitandaan na may iba-ibang tuntunin at kundisyon ang bawat rehiyon. Para tingnan ang mga promosyon na tumatakbo sa iyong rehiyon, tingnan ang pahina ng Mga Promosyon.

Pwede ko bang i-withdraw ang Walang Depositong Bonus?

Hindi mo pwedeng i-withdraw ang Walang Depositong Bonus. Gayunpaman, pwede mong i-withdraw ang kikitain mo mula sa paggamit ng Walang Depositong Bonus, sa sandaling naabot mo ang trading volume na 2 GTLots.

Pwede ko pa rin bang makuha ang Walang Depositong Bonus kapag natapos na ang promo?

Kung hindi mo nakuha ang bonus sa loob ng 30 araw ng pagbubukas ng trading account, hindi ka na pasok sa promosyon.

Kung nakuha mo ang bonus at pwede itong gamitin sa MetaTrader platform, pwede mong gamitin ang credit mula sa bonus kahit kailan mo gustuhin.

Pwede pa rin ba akong mag-withdraw ng sarili kong pera pagkatapos kong makuha ang Walang Depositong Bonus?

Oo, basta't ang halaga na ita-transfer mo palabas ay kaparehas ng halagang na-transfer papasok. Sa sandaling naabot mo na ang 2 GTLots na trading volume, makakapag-withdraw ka na ng balanse mo kabilang ang kinita sa pag-trade.

Pakitandaan na para maproseso namin ang request mong mag-withdraw, kailangan mong kumpletuhin ang iyong KYC at ipadala ang lahat ng nauugnay na impormasyon para i-verify ang iyong account.

Lahat ng Paksa

Mga Promosyon at Bonus

Matatanggap ko pa rin ba ang bonus na credit kapag nag-transfer ako mula sa sa aking (mga) e-wallet papunta sa aking (mga) trading account?

Oo, ibibigay ang bonus kapag nag-transfer ka mula sa iyong (mga) e-wallet papunta sa iyong (mga) trading account. Makakatanggap ka rin ng bonus kapag direkta kang nagdeposito sa (mga) trading account mo.*

*Para lang sa ilang rehiyon. Pumunta sa Mga Promosyon para magbasa pa tungkol dito

Kapag nag-transfer ka mula sa iyong trading account papunta sa iyong e-wallet, o kaya nag-transfer ka sa pagitan ng iyong mga trading account, ang ibabawas na bonus ay proporsyonal sa porsyento (%) ng halagang na-transfer.

(Mga) Formula:

% ng Ibabawas na Halaga = Halaga ng Na-transfer Palabas / Balanse ng Account * 100  

Halaga ng Ibabawas = % ng Ibabawas na Halaga * Kabuuang Credit
 
Halimbawa:

(Mga) Kalkulasyon:

Balanse ng Account: $10,000  

Kabuuang Credit: $250 

Halagang Na-transfer Palabas: $1,000  

$1,000 / $10,000 * 100 = 10% 

$250 * 10% = $25 

Ibabawas na Credit: $25  

Ano-ano ang mga promosyon na inaalok ninyo?

Layunin naming salubungin ang mga bagong kliyente at gantimpalaan ang mga kasalukuyang kliyente gamit ang mga eksklusibong promosyon. Nag-aalok kami ng iba't-ibang klase ng bonus tulad ng Welcome Bonus, Loyalty Bonus, Walang Depositong Bonus, Pag-sponsor ng VPS, at marami pang iba (maaari itong magbago ayon sa aming Mga Tuntunin at Kundisyon)!

Ang bawat uri ng bonus/promosyon ay nagtataglay ng ibang layunin.

Sa pangkalahatan, ang mga promosyon namin ay para sa Mini, Standard+, at Crypto Max accounts, habang ang PRO at ECN accounts ang may napakagandang kondisyon sa pag-trade. Gayunpaman, paminsan-minsan, lahat ng account ay pwedeng makinabang sa mga promosyon!

Alamin ang mga pinakabagong bonus at promosyon na mayroon sa rehiyon mo sa pamamagitan ng pagbisita sa Mga Promosyon.

Sino ang pwedeng makakuha ng Welcome Bonus? Paano ko 'to kukunin?

Pwede kang makatanggap ng Welcome Bonus kung may rehistrado kang FXGT.com trading account (maliban sa ECN at PRO).

Ang kailangan mo lang gawin ay mag-transfer mula sa iyong wallet papunta sa FXGT.com Live trading account. Awtomatiko mong makukuha ang bonus na ito kung ito ang una mong pagkakataong mag-transfer mula sa iyong wallet papunta sa account mo.

Pakitandaan na pwedeng magkaiba ang mga tuntunin at kundisyon kada rehiyon. Para tingnan ang mga promosyon na mayroon sa rehiyon mo, bisitahin ang Mga Promosyon.

Ano ang Unli Loyalty Bonus? Paano ko ito makukuha?

Ang Unli Loyalty Bonus ay para sa mga tumatangkilik na kliyenteng may FXGT.com trading account. Sa sandaling nakumpleto mo ang mga kailangang gawin, mapapakinabangan mo ang promosyon na ito.

At sa sandaling naabot mo ang limitasyon ng bonus, ire-reset namin ito pabalik sa zero! Pwede ka nang mag-trade ulit gamit ang unli na credits.

Ang halaga ng bonus na matatanggap mo ay depende sa halaga na direkta mong idineposito sa iyong trading account, at ang kabuuang limitasyon ng bonus ay nag-iiba depende sa rehiyon.

Pakitandaan na may iba-ibang tuntunin at kundisyon ang bawat rehiyon. Para tingnan ang mga promosyon na tumatakbo sa iyong rehiyon, tingnan ang pahina ng Mga Promosyon.

Sino ang pwedeng makakuha ng Walang Depositong Bonus?

Ang kailangan mo lang gawin para makakuha ng bonus na ito ay magrehistro sa amin, at magkaroon o magbukas ng Mini, Standard+, o Crypto Max account. Maaaring may dagdag pang kailangan batay sa iyong lokasyon.

Ang bonus ay pwede lang kunin sa loob ng 30 araw mula sa pagrerehistro at kung hindi mo pa napondohan ang iyong FXGT.com trading account (nakumpleto ang pag-transfer papasok).

Kung pwede kang makakuha ng Walang Depositong Bonus, pwede mo itong kunin sa pamamagitan ng Client Portal bilang credit sa iyong trading account.

Para mag-withdraw ng kita mula sa trades na gamit ang Walang Depositong Bonus, maaaring may mga partikular na kinakailangan.

Pakitandaan na pwedeng magkaiba ang mga tuntunin at kundisyon kada rehiyon. Para tingnan ang mga promosyon na mayroon sa rehiyon mo, bisitahin ang Mga Promosyon.

Ano ang Cashback Promo?

Ang Cashback Promo ay inaalok sa loob ng limitadong panahon para sa mga kliyente ng FXGT.com na may Standard+ trading account at nakakumpleto sa mga kailangang pamantayan.

Pwedeng i-withdraw ang cashback at pwede mo itong patuloy na matanggap habang tumatakbo ang promo.

Pakitandaan na pwedeng magkaiba ang mga tuntunin at kundisyon kada rehiyon. Para tingnan ang mga promosyon na mayroon sa rehiyon mo, bisitahin ang Mga Promosyon.

Paano ko matatanggap ang Cashback Promo?

Makikita mo ang cashback sa iyong trading account tuwing iko-close ang isang position. Pwede mong tingnan ang "Kasaysayan ng mga Transaksyon" para kumpirmahin kung na-credit na ito.

Pakitandaan na pwedeng magkaiba ang mga tuntunin at kundisyon kada rehiyon. Para tingnan ang mga promosyon na mayroon sa rehiyon mo, bisitahin ang Mga Promosyon.

Paano ko "mauubos" ang aking Unli Loyalty Bonus?

Kailangang natanggap at nagamit mo na ang bonus na ibinigay sa'yo sa trading platform.

Pwede mong paulit-ulit na i-reset ang bonus basta't naubos ito at natugunan mo ang mga kinakailangang pamantayan.

Pakitandaan na may iba-ibang tuntunin at kundisyon ang bawat rehiyon. Para tingnan ang mga promosyon na tumatakbo sa iyong rehiyon, tingnan ang pahina ng Mga Promosyon.

Pwede ko bang i-withdraw ang Walang Depositong Bonus?

Hindi mo pwedeng i-withdraw ang Walang Depositong Bonus. Gayunpaman, pwede mong i-withdraw ang kikitain mo mula sa paggamit ng Walang Depositong Bonus, sa sandaling naabot mo ang trading volume na 2 GTLots.

Pwede ko pa rin bang makuha ang Walang Depositong Bonus kapag natapos na ang promo?

Kung hindi mo nakuha ang bonus sa loob ng 30 araw ng pagbubukas ng trading account, hindi ka na pasok sa promosyon.

Kung nakuha mo ang bonus at pwede itong gamitin sa MetaTrader platform, pwede mong gamitin ang credit mula sa bonus kahit kailan mo gustuhin.

Pwede pa rin ba akong mag-withdraw ng sarili kong pera pagkatapos kong makuha ang Walang Depositong Bonus?

Oo, basta't ang halaga na ita-transfer mo palabas ay kaparehas ng halagang na-transfer papasok. Sa sandaling naabot mo na ang 2 GTLots na trading volume, makakapag-withdraw ka na ng balanse mo kabilang ang kinita sa pag-trade.

Pakitandaan na para maproseso namin ang request mong mag-withdraw, kailangan mong kumpletuhin ang iyong KYC at ipadala ang lahat ng nauugnay na impormasyon para i-verify ang iyong account.