Mga FAQ at Iba pa

Makakuha ng tulong sa account o maghanap ng sagot tungkol sa mga partikular na market at produkto.

Ano ang rollover/swap?

Ang rollover/swap ay ang interes na sinisingil sa iyong trading account sa pagtatapos ng bawat araw ng pag-trade.

Ang singil na ito ay depende sa tini-trade na instrument, kung long o short ang position, at sa pangkalahatang interes.

Nag-aalok kami ng opsyon na mag-trade nang walang swap sa ilang asset o account, o gamit ang swap-free account para sa mga sumusunod sa relihiyong Islam.

Kung nag-close ako ng position bago ang nakatakdang oras ng rollover, papatawan ba ng singil ang position ko?

Kung nagti-trade ka ng forex o iba pang CFD instrument at nag-close ng position bago ang 23:59 GMT+3, hindi papatawan ng singil sa rollover o swap ang iyong account.

Para sa mga Crypto Max trading account, ang singil sa pagpondo ng crypto ay ipinapataw kada 4 na oras.

Bakit ginagawang triple ang rollover o swap sa forex at mga metal tuwing Miyerkules, at tuwing Biyernes sa stocks at mga index?

Ang petsa ng pag-value sa mga forex pair ay kadalasang 2 araw na nauuna. Dahil dito, ang position na naka-open sa Miyerkules ay mayroong petsa ng pag-value na Sabado.

Dahil sarado ang pag-trade ng forex at iba pang CFD (mga metal at energy) tuwing weekend, ginagawang triple ang rollover o swap para mabawi ito. Ang tripleng singil ay ipinapataw din sa mga index at stocks, pero sinisingil ito tuwing Biyernes.

Saan ko makikita ang swaps?

Makikita mo ang kasalukuyang swap para sa bawat klase ng account at asset sa seksyon ng Mga Market sa aming website. Pakitandaan na karaniwang nagbabago ang halagang ito.

Mayroon ba kayong singil sa pagpondo ng crypto?

Nagpapataw kami ng singil sa pagpondo ng crypto isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, at tripleng swap tuwing Biyernes.

Sa mga Crypto Max account, nagpapataw kami ng singil sa pagpondo kada 4 na oras araw-araw tuwing 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (GMT+3 oras sa server).

Para sa mga DeFi Token at NFT sa MT4 at MT5 PRO account, ipinapataw ang swap kada 4 na oras araw-araw tuwing 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (GMT+3 oras sa server).

Iba-iba ang swap at ang palugit na araw na walang swap depende sa rehiyon at klase ng account. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa kung anong ipinapataw sa rehiyon mo, pwede mong bisitahin ang seksyon ng Mga Market sa aming website.

Tuwing kailan niyo ipinapataw ang rollover/swap at singil sa pagpondo?

Ang rollover/swap/singil sa pagpondo ay nag-iiba depende sa klase ng asset, indibidwal na instrument, at klase ng account.

Forex

 • Mini: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Standard+: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • PRO: Para sa FX Majors at Minors may 6 na araw na palugit na walang swap, at pagkatapos nito isang beses kada araw tuwing hatinggabi, at tripleng singil sa swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil kapag weekend. Para sa mga FX Exotics, walang araw na walang swap. Ipinapataw ang singil isang beses kada araw tuwing hatinggabi, at tripleng singil sa swap tuwing Miyerkules, at walang sinisingil kapag weekend.
 • ECN: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.

Mga Precious Metal

 • Mini: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Standard+: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • PRO: 6 araw na palugit na walang swap, at pagkatapos nito isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • ECN: 3 araw na palugit na walang swap para lang sa XAUUSD. Para sa XAGUSD at XAUUSD, ipinapataw ang singil isang beses kada araw tuwing hatinggabi, at tripleng singil sa swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil kapag weekend.

Mga Equity Index

 • Mini: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Standard+: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • PRO: 6 araw na palugit na walang swap, at pagkatapos nito isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • ECN: 3 araw na palugit na walang swap, at pagkatapos nito isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.

Stocks

 • Mini: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Standard+: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 •  PRO: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • ECN: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.

Mga Energy

 • Mini: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Standard+: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • PRO: 6 araw na palugit na walang swap, at pagkatapos nito isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • ECN: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.

Mga Cryptocurrency (kabilang ang GTi12 index at synthetic na crypto pairs)

 • Mini: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Standard+: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Crypto Max: kada 4 na oras araw-araw tuwing 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (oras sa server GMT+3).
 • PRO: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • ECN: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.

Mga DeFi Token

 • PRO: kada 4 na oras araw-araw tuwing 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (oras sa server GMT+3).

NFTs

 • PRO: kada 4 na oras araw-araw tuwing 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (oras sa server GMT+3).

Pakitandaan na may iba't-ibang tuntunin at kundisyon sa bawat rehiyon. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang seksyon ng Mga Market sa aming website.

Paano niyo kinakalkula ang swaps?

Gumagamit kami ng formula para kalkulahin ang swap. Depende ang singil sa klase ng asset at klase ng account. Ito ang mga formula na ginagamit namin at ilang halimbawa para tulungan kang maintindihan ito:

Forex

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Halaga sa Points x Swaps sa Points

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot EURUSD at ang currency ng iyong account ay EUR

1  X  100000  X  0.00001   X  (-6.5)=  -6.5 USD

(Presyo ng EURUSD) at i-convert: -6.5 USD papuntang EUR (currency ng account)= -6.5/1.07878

EUR ang ide-debit sa iyong account = -6.03 EUR

Mga Energy

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Halaga sa Points x Swaps sa Points

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot USOil at ang currency ng iyong account ay EUR

1  X  100  X  0.01  X  (-2.44)= -2.44 USD

(Presyo ng EURUSD) at i-convert: -2.44 USD papuntang EUR (currency ng account)= -2.44/1.07878

EUR ang ide-debit sa iyong account = -2.26 EUR

Mga Equity Index

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Rate ng Swap x Kasalukuyang Presyo ng Symbol / 360

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot US30 at ang currency ng iyong account ay EUR

1  X  1  X  (-5%)  X  33,000/360= -4.58 USD

(Presyo ng EURUSD) at i-convert: -4.58 USD papuntang EUR (currency ng account)= -4.58/1.07878

EUR ang ide-debit sa iyong account = -4.25 EUR

Mga Precious Metal

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Halaga sa Points x Swaps sa Points

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot XAGUSD at ang currency ng iyong account ay EUR

1  X  5000  X  0.001  X  (-1.98)=  -9.9 USD

(Presyo ng EURUSD) at i-convert: -9.9 USD papuntang EUR (currency ng account)= -9.9/1.07878

EUR ang ide-debit sa iyong account = -9.18 EUR

Stocks

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Rate ng Swap x Kasalukuyang Presyo ng Symbol / 360

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot #AAPL at ang currency ng iyong account ay EUR

1  X  100  X  (-5.1%)  X  165.69/360= -2.35 USD

(Presyo ng EURUSD) at i-convert: -2.35 USD papuntang EUR (currency ng account)= -2.35/1.07878

EUR ang ide-debit sa iyong account = -2.18 EUR

Mga Cryptocurrency

Crypto Max Trading Account

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Singil sa Swap / 100

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot BTCUSD at ang currency ng iyong account ay EUR

1  X  1  X -0.023/100= -0.00023 BTC

(Presyo ng BTCEUR) at i-convert: -0.00023 BTC papuntang EUR (currency ng account)= -0.00023 x 25,000 = -5.75 EUR

EUR ang ide-debit sa iyong account = -5.75 EUR

Standard+ Trading Account

Formula: Swaps sa Points x Laki ng Kontrata x Halaga sa Points x Lots

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot BTCUSD at ang currency ng iyong account ay USD

(-1447) X 1 X 0.01 X 1= -14.47 USD

USD ang ide-debit sa iyong account = -14.47 USD

Mini Trading Account

Formula: Swaps sa Points x Laki ng Kontrata x Halaga sa Points x Lots

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot ETHUSDm at ang currency ng iyong account ay USD

(-106) X 1 X 0.01 X 1= -1.06 USD

USD ang ide-debit sa iyong account = -1.06 USD

DeFi Tokens

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Swaps sa Points

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 10 lot LNKUSD at ang currency ng iyong account ay USD

10  X  1  X  (-0.020%) =  -0.002 LNK

(Presyo ng LNKUSD) at i-convert: -0.002 LNK papuntang USD (currency ng account)= -0.002 x 7.39

USD ang ide-debit sa iyong account = -0.15 USD

NFTs

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Swaps sa Points

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot THTUSD at ang currency ng iyong account ay USD

100  X  1  X  (-0.022%)=  -0.022 THT

(Presyo ng THTUSD) at i-convert: -0.022 THT papuntang USD (currency ng account)= -0.022 x 1.398

USD ang ide-debit sa iyong account = -0.03 USD

Pakitandaan na maaaring magbago araw-araw ang rate ng swap depende sa lugar ng pag-execute at mga liquidity provider, nang walang pangunang abiso depende sa kondisyon ng market.

Alamin ang bagong kondisyon sa pag-trade ng mga instrument sa pamamagitan ng pagpunta sa seksyon ng Mga Market sa aming website.

Lahat ng Paksa

Swaps

Ano ang rollover/swap?

Ang rollover/swap ay ang interes na sinisingil sa iyong trading account sa pagtatapos ng bawat araw ng pag-trade.

Ang singil na ito ay depende sa tini-trade na instrument, kung long o short ang position, at sa pangkalahatang interes.

Nag-aalok kami ng opsyon na mag-trade nang walang swap sa ilang asset o account, o gamit ang swap-free account para sa mga sumusunod sa relihiyong Islam.

Kung nag-close ako ng position bago ang nakatakdang oras ng rollover, papatawan ba ng singil ang position ko?

Kung nagti-trade ka ng forex o iba pang CFD instrument at nag-close ng position bago ang 23:59 GMT+3, hindi papatawan ng singil sa rollover o swap ang iyong account.

Para sa mga Crypto Max trading account, ang singil sa pagpondo ng crypto ay ipinapataw kada 4 na oras.

Bakit ginagawang triple ang rollover o swap sa forex at mga metal tuwing Miyerkules, at tuwing Biyernes sa stocks at mga index?

Ang petsa ng pag-value sa mga forex pair ay kadalasang 2 araw na nauuna. Dahil dito, ang position na naka-open sa Miyerkules ay mayroong petsa ng pag-value na Sabado.

Dahil sarado ang pag-trade ng forex at iba pang CFD (mga metal at energy) tuwing weekend, ginagawang triple ang rollover o swap para mabawi ito. Ang tripleng singil ay ipinapataw din sa mga index at stocks, pero sinisingil ito tuwing Biyernes.

Saan ko makikita ang swaps?

Makikita mo ang kasalukuyang swap para sa bawat klase ng account at asset sa seksyon ng Mga Market sa aming website. Pakitandaan na karaniwang nagbabago ang halagang ito.

Mayroon ba kayong singil sa pagpondo ng crypto?

Nagpapataw kami ng singil sa pagpondo ng crypto isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, at tripleng swap tuwing Biyernes.

Sa mga Crypto Max account, nagpapataw kami ng singil sa pagpondo kada 4 na oras araw-araw tuwing 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (GMT+3 oras sa server).

Para sa mga DeFi Token at NFT sa MT4 at MT5 PRO account, ipinapataw ang swap kada 4 na oras araw-araw tuwing 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (GMT+3 oras sa server).

Iba-iba ang swap at ang palugit na araw na walang swap depende sa rehiyon at klase ng account. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa kung anong ipinapataw sa rehiyon mo, pwede mong bisitahin ang seksyon ng Mga Market sa aming website.

Tuwing kailan niyo ipinapataw ang rollover/swap at singil sa pagpondo?

Ang rollover/swap/singil sa pagpondo ay nag-iiba depende sa klase ng asset, indibidwal na instrument, at klase ng account.

Forex

 • Mini: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Standard+: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • PRO: Para sa FX Majors at Minors may 6 na araw na palugit na walang swap, at pagkatapos nito isang beses kada araw tuwing hatinggabi, at tripleng singil sa swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil kapag weekend. Para sa mga FX Exotics, walang araw na walang swap. Ipinapataw ang singil isang beses kada araw tuwing hatinggabi, at tripleng singil sa swap tuwing Miyerkules, at walang sinisingil kapag weekend.
 • ECN: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.

Mga Precious Metal

 • Mini: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Standard+: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • PRO: 6 araw na palugit na walang swap, at pagkatapos nito isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • ECN: 3 araw na palugit na walang swap para lang sa XAUUSD. Para sa XAGUSD at XAUUSD, ipinapataw ang singil isang beses kada araw tuwing hatinggabi, at tripleng singil sa swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil kapag weekend.

Mga Equity Index

 • Mini: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Standard+: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • PRO: 6 araw na palugit na walang swap, at pagkatapos nito isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • ECN: 3 araw na palugit na walang swap, at pagkatapos nito isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.

Stocks

 • Mini: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Standard+: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 •  PRO: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • ECN: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.

Mga Energy

 • Mini: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Standard+: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • PRO: 6 araw na palugit na walang swap, at pagkatapos nito isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • ECN: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Miyerkules. Walang sinisingil tuwing weekend.

Mga Cryptocurrency (kabilang ang GTi12 index at synthetic na crypto pairs)

 • Mini: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Standard+: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • Crypto Max: kada 4 na oras araw-araw tuwing 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (oras sa server GMT+3).
 • PRO: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.
 • ECN: isang beses araw-araw tuwing hatinggabi, na may tripleng swap tuwing Biyernes. Walang sinisingil tuwing weekend.

Mga DeFi Token

 • PRO: kada 4 na oras araw-araw tuwing 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (oras sa server GMT+3).

NFTs

 • PRO: kada 4 na oras araw-araw tuwing 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (oras sa server GMT+3).

Pakitandaan na may iba't-ibang tuntunin at kundisyon sa bawat rehiyon. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang seksyon ng Mga Market sa aming website.

Paano niyo kinakalkula ang swaps?

Gumagamit kami ng formula para kalkulahin ang swap. Depende ang singil sa klase ng asset at klase ng account. Ito ang mga formula na ginagamit namin at ilang halimbawa para tulungan kang maintindihan ito:

Forex

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Halaga sa Points x Swaps sa Points

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot EURUSD at ang currency ng iyong account ay EUR

1  X  100000  X  0.00001   X  (-6.5)=  -6.5 USD

(Presyo ng EURUSD) at i-convert: -6.5 USD papuntang EUR (currency ng account)= -6.5/1.07878

EUR ang ide-debit sa iyong account = -6.03 EUR

Mga Energy

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Halaga sa Points x Swaps sa Points

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot USOil at ang currency ng iyong account ay EUR

1  X  100  X  0.01  X  (-2.44)= -2.44 USD

(Presyo ng EURUSD) at i-convert: -2.44 USD papuntang EUR (currency ng account)= -2.44/1.07878

EUR ang ide-debit sa iyong account = -2.26 EUR

Mga Equity Index

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Rate ng Swap x Kasalukuyang Presyo ng Symbol / 360

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot US30 at ang currency ng iyong account ay EUR

1  X  1  X  (-5%)  X  33,000/360= -4.58 USD

(Presyo ng EURUSD) at i-convert: -4.58 USD papuntang EUR (currency ng account)= -4.58/1.07878

EUR ang ide-debit sa iyong account = -4.25 EUR

Mga Precious Metal

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Halaga sa Points x Swaps sa Points

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot XAGUSD at ang currency ng iyong account ay EUR

1  X  5000  X  0.001  X  (-1.98)=  -9.9 USD

(Presyo ng EURUSD) at i-convert: -9.9 USD papuntang EUR (currency ng account)= -9.9/1.07878

EUR ang ide-debit sa iyong account = -9.18 EUR

Stocks

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Rate ng Swap x Kasalukuyang Presyo ng Symbol / 360

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot #AAPL at ang currency ng iyong account ay EUR

1  X  100  X  (-5.1%)  X  165.69/360= -2.35 USD

(Presyo ng EURUSD) at i-convert: -2.35 USD papuntang EUR (currency ng account)= -2.35/1.07878

EUR ang ide-debit sa iyong account = -2.18 EUR

Mga Cryptocurrency

Crypto Max Trading Account

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Singil sa Swap / 100

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot BTCUSD at ang currency ng iyong account ay EUR

1  X  1  X -0.023/100= -0.00023 BTC

(Presyo ng BTCEUR) at i-convert: -0.00023 BTC papuntang EUR (currency ng account)= -0.00023 x 25,000 = -5.75 EUR

EUR ang ide-debit sa iyong account = -5.75 EUR

Standard+ Trading Account

Formula: Swaps sa Points x Laki ng Kontrata x Halaga sa Points x Lots

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot BTCUSD at ang currency ng iyong account ay USD

(-1447) X 1 X 0.01 X 1= -14.47 USD

USD ang ide-debit sa iyong account = -14.47 USD

Mini Trading Account

Formula: Swaps sa Points x Laki ng Kontrata x Halaga sa Points x Lots

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot ETHUSDm at ang currency ng iyong account ay USD

(-106) X 1 X 0.01 X 1= -1.06 USD

USD ang ide-debit sa iyong account = -1.06 USD

DeFi Tokens

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Swaps sa Points

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 10 lot LNKUSD at ang currency ng iyong account ay USD

10  X  1  X  (-0.020%) =  -0.002 LNK

(Presyo ng LNKUSD) at i-convert: -0.002 LNK papuntang USD (currency ng account)= -0.002 x 7.39

USD ang ide-debit sa iyong account = -0.15 USD

NFTs

Formula: Lots x Laki ng Kontrata x Swaps sa Points

Halimbawa: Nag-place ka ng BUY (long) na 1 lot THTUSD at ang currency ng iyong account ay USD

100  X  1  X  (-0.022%)=  -0.022 THT

(Presyo ng THTUSD) at i-convert: -0.022 THT papuntang USD (currency ng account)= -0.022 x 1.398

USD ang ide-debit sa iyong account = -0.03 USD

Pakitandaan na maaaring magbago araw-araw ang rate ng swap depende sa lugar ng pag-execute at mga liquidity provider, nang walang pangunang abiso depende sa kondisyon ng market.

Alamin ang bagong kondisyon sa pag-trade ng mga instrument sa pamamagitan ng pagpunta sa seksyon ng Mga Market sa aming website.