Câu hỏi Thường gặp & Hơn thế nữa

Nhận trợ giúp với tài khoản của bạn hoặc duyệt câu trả lời về các thị trường và sản phẩm cụ thể.

Tôi sẽ vẫn nhận được thưởng ghi có khi tôi chuyển tiền từ (các) ví điện tử của tôi sang (các) tài khoản giao dịch chứ?

Đúng, thưởng sẽ được trao nếu bạn chuyển từ Ví điện tử sang (các) tài khoản giao dịch của mình. Bạn cũng sẽ nhận được thưởng khi nạp tiền trực tiếp vào (các) tài khoản giao dịch của mình.* 

*Áp dụng cho một số khu vực nhất định. Vui lòng kiểm tra trang Khuyến mãi để tìm hiểu thêm.

Tôi có bị mất thưởng khi chuyển từ (các) tài khoản giao dịch của mình sang (các) Ví điện tử hoặc giữa các tài khoản giao dịch của tôi không? 

Nếu bạn thực hiện chuyển khoản từ tài khoản giao dịch của mình sang Ví điện tử hoặc chuyển khoản giữa các tài khoản giao dịch, việc khấu trừ thưởng ghi có sẽ tương ứng với số phần trăm được chuyển (%). 

Công thức: 

Số tiền Khấu trừ % = Số tiền Chuyển ra / Số dư Tài khoản * 100  

Số tiền Khấu trừ theo Giá trị = Số tiền Khấu trừ % * Tổng Thưởng ghi có 

Ví dụ:    

Tính toán: 

Số dư Tài khoản: 10.000 USD  

Tổng Thưởng ghi có: 250 USD 

Số tiền chuyển ra: 1.000 USD  

1.000 USD / 10.000 USD * 100 = 10% 

250 USD * 10% = 25 USD 

Thưởng ghi có bị khấu trừ: 25 USD  

Công ty cung cấp những chương trình khuyến mãi gì?

Mục tiêu của chúng tôi là chào mừng các khách hàng mới và tưởng thưởng cho khách hàng hiện tại, với các khuyến mãi độc đáo. Chúng tôi cung cấp hàng loạt thưởng, từ thưởng Chào mừng, thưởng dành cho Khách hàng trung thành, thưởng Không cần Nạp tiền, Tài trợ VPS, và các loại thưởng khác (những thưởng này có thể thay đổi theo Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi)!

Mỗi loại thưởng/khuyến mãi phục vụ một mục đích khác nhau.

Nhìn chung, những chương trình khuyến mãi của chúng tôi khả dụng cho các tài khoản Mini và Standard+ và Crypto Max, trong khi các tài khoản PRO & ECN được hưởng điều kiện giao dịch cạnh tranh nhất. Tuy nhiên, đôi khi, tất cả các loại tài khoản có thể hưởng lợi từ các khuyến mãi!

Cập nhật những chương trình thưởng & khuyến mãi mới nhất sẵn có trong khu vực của bạn, bằng cách truy cập trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Ai có thể nhận Thưởng Chào mừng? Tôi có thể nhận nó bằng cách nào?

Bạn có thể nhận được Thưởng Chào mừng nếu bạn là người dùng đã đăng ký với tài khoản giao dịch FXGT.com (không bao gồm ECN & PRO).

Tất cả những gì bạn cần làm là nạp tiền trực tiếp vào tài khoản giao dịch Live FXGT.com của mình. Bạn sẽ tự động nhận được thưởng này chỉ khi đây là lần đầu tiên bạn nạp tiền trực tiếp vào tài khoản giao dịch của mình.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để xem các chương trình Khuyến mãi sẵn có trong khu vực của bạn, Khám phá trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Thưởng dành cho Khách hàng trung thành Không giới hạn là gì? Tôi có thể nhận nó bằng cách nào?

Thưởng dành cho Khách hàng trung thành không giới hạn dành cho người dùng đã đăng ký trung thành của chúng tôi có tài khoản giao dịch FXGT.com. Sau khi bạn đã đáp ứng các yêu cầu được chỉ định, bạn có thể tận dụng khuyến mãi.

Sau đó, khi bạn đạt đến hạn mức thưởng, chúng tôi sẽ đặt lại về 0! Sau đó, bạn có thể tiếp tục giao dịch với thưởng ghi có không giới hạn của mình.

Số tiền thưởng nhận được tùy thuộc vào số tiền bạn nạp trực tiếp vào tài khoản giao dịch của mình, với tổng giới hạn thưởng có thể quy đổi sẽ khác nhau giữa các khu vực.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để xem các chương trình Khuyến mãi sẵn có trong khu vực của bạn, Khám phá trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Ai có thể nhận Thưởng Không cần Nạp tiền?

Tất cả những gì bạn cần làm để đủ điều kiện nhận thưởng là đăng ký với chúng tôi, và có,  hoặc mở tài khoản Mini, Standard+, hoặc Crypto Max, theo yêu cầu tối thiểu. Có thể có một số yêu cầu bổ sung dựa trên vị trí của bạn.

Thưởng sẽ chỉ khả dụng để nhận trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký và nếu bạn chưa nạp tiền vào tài khoản giao dịch FXGT.com của mình (hoàn tất việc ‘Chuyển tiền vào’).

Nếu bạn hội đủ điều kiện nhận Thưởng Không cần Nạp tiền, bạn sẽ có thể nhận nó thông qua Cổng thông tin Khách hàng dưới dạng thưởng ghi có cho tài khoản giao dịch của bạn.

Để rút tiền lãi từ các giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng Thưởng Không cần Nạp tiền, bạn có thể cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để xem các chương trình khuyến mãi sẵn có trong khu vực của bạn, Khám phá trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Khuyến mãi Hoàn tiền là gì?

Khuyến mãi Hoàn tiền là ưu đãi trong thời gian có hạn, sẵn có cho khách hàng của FXGT.com có tài khoản giao dịch Standard+, đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Tiền hoàn lại có thể rút ra, và bạn có thể nhận nó trên cơ sở liên tục miễn là khuyến mãi còn hoạt động.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để xem các chương trình Khuyến mãi sẵn có trong khu vực của bạn, Khám phá trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Tôi sẽ nhận Khuyến mãi Hoàn tiền bằng cách nào?

Tiền hoàn lại sẽ được phản ánh trong tài khoản giao dịch của bạn mỗi lần một vị thế được đóng. Bạn cũng có thể kiểm tra ‘Lịch sử Giao dịch’ của mình để xác nhận rằng nó đã được ghi có.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để xem các chương trình Khuyến mãi sẵn có trong khu vực của bạn, Khám phá trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Làm cách nào để ‘sử dụng hết’ hạn mức Thưởng dành cho Khách hàng trung thành Không giới hạn của tôi?

Bạn sẽ cần phải nhận và sử dụng thưởng được cung cấp cho bạn trong nền tảng giao dịch.

Bạn có thể tiếp tục đặt lại thưởng nhiều lần, miễn là bạn dùng hết thưởng ghi có và tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí bắt buộc. 

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để xem các chương trình Khuyến mãi sẵn có trong khu vực của bạn, Khám phá trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Tôi có thể rút Thưởng Không cần Nạp tiền không?

Không, bạn không thể rút Thưởng Không cần Nạp tiền. Tuy nhiên, bạn có thể rút tiền lãi thu được từ Thưởng Không cần Nạp tiền ngay khi bạn đạt được khối lượng giao dịch là 2 GTLot.

Tôi vẫn có thể nhận Thưởng Không cần Nạp tiền sau khi thời gian khuyến mãi kết thúc chứ?

Nếu bạn không nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản giao dịch, bạn sẽ không hội đủ điều kiện tham gia khuyến mãi.

Sau khi bạn nhận thưởng và thưởng khả dụng để sử dụng trong nền tảng MetaTrader, bạn có thể sử dụng thưởng ghi có từ thưởng bất cứ khi nào bạn muốn.

Tôi vẫn có thể rút tiền của chính mình sau khi tôi nhận Thưởng Không cần Nạp tiền chứ?

Có, miễn là số tiền bạn chuyển ra bằng với số tiền bạn chuyển vào. Sau khi bạn đạt yêu cầu về khối lượng giao dịch 2 GTLot thì bạn có thể rút bất kỳ số dư khả dụng nào của mình, bao gồm cả lợi nhuận giao dịch của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ cần hoàn tất giấy tờ KYC của mình và gửi thông tin có liên quan để xác minh tài khoản, để chúng tôi có thể xử lý yêu cầu rút tiền của bạn.

Tất cả Chủ đề

Khuyến mãi & Thưởng

Tôi sẽ vẫn nhận được thưởng ghi có khi tôi chuyển tiền từ (các) ví điện tử của tôi sang (các) tài khoản giao dịch chứ?

Đúng, thưởng sẽ được trao nếu bạn chuyển từ Ví điện tử sang (các) tài khoản giao dịch của mình. Bạn cũng sẽ nhận được thưởng khi nạp tiền trực tiếp vào (các) tài khoản giao dịch của mình.* 

*Áp dụng cho một số khu vực nhất định. Vui lòng kiểm tra trang Khuyến mãi để tìm hiểu thêm.

Tôi có bị mất thưởng khi chuyển từ (các) tài khoản giao dịch của mình sang (các) Ví điện tử hoặc giữa các tài khoản giao dịch của tôi không? 

Nếu bạn thực hiện chuyển khoản từ tài khoản giao dịch của mình sang Ví điện tử hoặc chuyển khoản giữa các tài khoản giao dịch, việc khấu trừ thưởng ghi có sẽ tương ứng với số phần trăm được chuyển (%). 

Công thức: 

Số tiền Khấu trừ % = Số tiền Chuyển ra / Số dư Tài khoản * 100  

Số tiền Khấu trừ theo Giá trị = Số tiền Khấu trừ % * Tổng Thưởng ghi có 

Ví dụ:    

Tính toán: 

Số dư Tài khoản: 10.000 USD  

Tổng Thưởng ghi có: 250 USD 

Số tiền chuyển ra: 1.000 USD  

1.000 USD / 10.000 USD * 100 = 10% 

250 USD * 10% = 25 USD 

Thưởng ghi có bị khấu trừ: 25 USD  

Công ty cung cấp những chương trình khuyến mãi gì?

Mục tiêu của chúng tôi là chào mừng các khách hàng mới và tưởng thưởng cho khách hàng hiện tại, với các khuyến mãi độc đáo. Chúng tôi cung cấp hàng loạt thưởng, từ thưởng Chào mừng, thưởng dành cho Khách hàng trung thành, thưởng Không cần Nạp tiền, Tài trợ VPS, và các loại thưởng khác (những thưởng này có thể thay đổi theo Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi)!

Mỗi loại thưởng/khuyến mãi phục vụ một mục đích khác nhau.

Nhìn chung, những chương trình khuyến mãi của chúng tôi khả dụng cho các tài khoản Mini và Standard+ và Crypto Max, trong khi các tài khoản PRO & ECN được hưởng điều kiện giao dịch cạnh tranh nhất. Tuy nhiên, đôi khi, tất cả các loại tài khoản có thể hưởng lợi từ các khuyến mãi!

Cập nhật những chương trình thưởng & khuyến mãi mới nhất sẵn có trong khu vực của bạn, bằng cách truy cập trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Ai có thể nhận Thưởng Chào mừng? Tôi có thể nhận nó bằng cách nào?

Bạn có thể nhận được Thưởng Chào mừng nếu bạn là người dùng đã đăng ký với tài khoản giao dịch FXGT.com (không bao gồm ECN & PRO).

Tất cả những gì bạn cần làm là nạp tiền trực tiếp vào tài khoản giao dịch Live FXGT.com của mình. Bạn sẽ tự động nhận được thưởng này chỉ khi đây là lần đầu tiên bạn nạp tiền trực tiếp vào tài khoản giao dịch của mình.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để xem các chương trình Khuyến mãi sẵn có trong khu vực của bạn, Khám phá trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Thưởng dành cho Khách hàng trung thành Không giới hạn là gì? Tôi có thể nhận nó bằng cách nào?

Thưởng dành cho Khách hàng trung thành không giới hạn dành cho người dùng đã đăng ký trung thành của chúng tôi có tài khoản giao dịch FXGT.com. Sau khi bạn đã đáp ứng các yêu cầu được chỉ định, bạn có thể tận dụng khuyến mãi.

Sau đó, khi bạn đạt đến hạn mức thưởng, chúng tôi sẽ đặt lại về 0! Sau đó, bạn có thể tiếp tục giao dịch với thưởng ghi có không giới hạn của mình.

Số tiền thưởng nhận được tùy thuộc vào số tiền bạn nạp trực tiếp vào tài khoản giao dịch của mình, với tổng giới hạn thưởng có thể quy đổi sẽ khác nhau giữa các khu vực.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để xem các chương trình Khuyến mãi sẵn có trong khu vực của bạn, Khám phá trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Ai có thể nhận Thưởng Không cần Nạp tiền?

Tất cả những gì bạn cần làm để đủ điều kiện nhận thưởng là đăng ký với chúng tôi, và có,  hoặc mở tài khoản Mini, Standard+, hoặc Crypto Max, theo yêu cầu tối thiểu. Có thể có một số yêu cầu bổ sung dựa trên vị trí của bạn.

Thưởng sẽ chỉ khả dụng để nhận trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký và nếu bạn chưa nạp tiền vào tài khoản giao dịch FXGT.com của mình (hoàn tất việc ‘Chuyển tiền vào’).

Nếu bạn hội đủ điều kiện nhận Thưởng Không cần Nạp tiền, bạn sẽ có thể nhận nó thông qua Cổng thông tin Khách hàng dưới dạng thưởng ghi có cho tài khoản giao dịch của bạn.

Để rút tiền lãi từ các giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng Thưởng Không cần Nạp tiền, bạn có thể cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để xem các chương trình khuyến mãi sẵn có trong khu vực của bạn, Khám phá trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Khuyến mãi Hoàn tiền là gì?

Khuyến mãi Hoàn tiền là ưu đãi trong thời gian có hạn, sẵn có cho khách hàng của FXGT.com có tài khoản giao dịch Standard+, đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Tiền hoàn lại có thể rút ra, và bạn có thể nhận nó trên cơ sở liên tục miễn là khuyến mãi còn hoạt động.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để xem các chương trình Khuyến mãi sẵn có trong khu vực của bạn, Khám phá trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Tôi sẽ nhận Khuyến mãi Hoàn tiền bằng cách nào?

Tiền hoàn lại sẽ được phản ánh trong tài khoản giao dịch của bạn mỗi lần một vị thế được đóng. Bạn cũng có thể kiểm tra ‘Lịch sử Giao dịch’ của mình để xác nhận rằng nó đã được ghi có.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để xem các chương trình Khuyến mãi sẵn có trong khu vực của bạn, Khám phá trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Làm cách nào để ‘sử dụng hết’ hạn mức Thưởng dành cho Khách hàng trung thành Không giới hạn của tôi?

Bạn sẽ cần phải nhận và sử dụng thưởng được cung cấp cho bạn trong nền tảng giao dịch.

Bạn có thể tiếp tục đặt lại thưởng nhiều lần, miễn là bạn dùng hết thưởng ghi có và tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí bắt buộc. 

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để xem các chương trình Khuyến mãi sẵn có trong khu vực của bạn, Khám phá trang Khuyến mãi của chúng tôi.

Tôi có thể rút Thưởng Không cần Nạp tiền không?

Không, bạn không thể rút Thưởng Không cần Nạp tiền. Tuy nhiên, bạn có thể rút tiền lãi thu được từ Thưởng Không cần Nạp tiền ngay khi bạn đạt được khối lượng giao dịch là 2 GTLot.

Tôi vẫn có thể nhận Thưởng Không cần Nạp tiền sau khi thời gian khuyến mãi kết thúc chứ?

Nếu bạn không nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản giao dịch, bạn sẽ không hội đủ điều kiện tham gia khuyến mãi.

Sau khi bạn nhận thưởng và thưởng khả dụng để sử dụng trong nền tảng MetaTrader, bạn có thể sử dụng thưởng ghi có từ thưởng bất cứ khi nào bạn muốn.

Tôi vẫn có thể rút tiền của chính mình sau khi tôi nhận Thưởng Không cần Nạp tiền chứ?

Có, miễn là số tiền bạn chuyển ra bằng với số tiền bạn chuyển vào. Sau khi bạn đạt yêu cầu về khối lượng giao dịch 2 GTLot thì bạn có thể rút bất kỳ số dư khả dụng nào của mình, bao gồm cả lợi nhuận giao dịch của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ cần hoàn tất giấy tờ KYC của mình và gửi thông tin có liên quan để xác minh tài khoản, để chúng tôi có thể xử lý yêu cầu rút tiền của bạn.