Câu hỏi Thường gặp & Hơn thế nữa

Nhận trợ giúp với tài khoản của bạn hoặc duyệt câu trả lời về các thị trường và sản phẩm cụ thể.

Phí qua đêm là gì?

Phí qua đêm là lãi suất được tính vào tài khoản giao dịch của bạn vào cuối mỗi ngày giao dịch.

Các khoản phí này phụ thuộc vào công cụ được giao dịch, vị thế mua hay bán và lãi suất chung.

Chúng tôi cung cấp tùy chọn giao dịch có điều kiện miễn phí qua đêm đối với một số tài sản và tài khoản nhất định hoặc với tài khoản miễn phí qua đêm cho những người theo đạo Hồi.

Nếu tôi đóng vị thế của mình trước thời gian chuyển hạn được lên lịch, vị thế của tôi có bị tính phí không?

Nếu bạn đang giao dịch Forex và các công cụ CFD khác, đồng thời đóng các vị thế của mình trước 23:59 giờ theo giờ GMT+3, tài khoản của bạn sẽ không phải chịu phí qua đêm.

Đối với tài khoản giao dịch Crypto Max, phí tài trợ bằng tiền điện tử được áp dụng cứ sau 4 giờ.

Tại sao phí qua đêm đối với Forex và Kim loại tăng gấp ba lần vào thứ Tư, còn các cặp tỷ giá Cổ phiếu và Chỉ số vào thứ Sáu?

Ngày giá trị thông thường cho các cặp tỷ giá Forex là trước 2 ngày. Do đó, một vị thế mở vào thứ Tư có ngày giá trị vào thứ Bảy.

Do giao dịch Forex và CFD khác (Kim loại và Năng lượng) đóng cửa vào cuối tuần, phí qua đêm gấp ba lần phải được áp dụng để bù đắp. Ba khoản phí tương tự áp dụng cho Chỉ số và Cổ phiếu, nhưng chúng được tính vào thứ Sáu.

Tôi có thể xem trước phí qua đêm ở đâu?

Bạn có thể kiểm tra phí qua đêm hiện tại đối với từng loại tài khoản và tài sản trong phần Thị trường trên website của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng phí này thường có thể thay đổi

Công ty có áp dụng phí tài chính đối với Tiền điện tử không?

Chúng tôi áp dụng phí tài chính trên Tiền điện tử, mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu.

Trên tài khoản Crypto Max, chúng tôi áp dụng phí tài chính cứ sau 4 giờ hàng ngày vào lúc 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (giờ máy chủ GMT+3).

Đối với Token DeFi và NFT trên tài khoản MT4 & MT5 PRO, phí qua đêm được tính cứ sau 4 giờ hàng ngày vào lúc 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (giờ máy chủ GMT+3) .

Phí qua đêm và trợ cấp ngày miễn phí qua đêm sẽ khác nhau giữa các khu vực và giữa các loại tài khoản khác nhau. Để biết thêm thông tin về những gì áp dụng với khu vực của bạn, bạn có thể truy cập phần Thị trường trên website của chúng tôi.

Khi nào công ty áp dụng phí qua đêm và phí tài chính?

Phí qua đêm/phí tài chính mà chúng tôi áp dụng khác nhau tùy thuộc vào từng loại tài sản, công cụ riêng lẻ và loại tài khoản giao dịch.

Forex

 • Mini: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Standard+: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • PRO: Đối với các cặp tỷ giá FX Chính & Phụ cho phép giao dịch miễn phí qua đêm trong 6 ngày, sau đó mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần. Đối với cặp tỷ giá FX Yếu cho phép giao dịch miễn phí qua đêm trong 0 ngày. Phí được áp dụng một lần mỗi ngày vào lúc nửa đêm, với phí hoán đổi gấp ba lần vào thứ Tư và không tính phí vào cuối tuần.
 • ECN: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.

Kim loại Quý

 • Mini: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Standard+: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • PRO: Cho phép giao dịch miễn phí qua đêm trong 6 ngày, sau đó mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • ECN: Cho phép miễn phí qua đêm trong 3 ngày chỉ dành cho XAUUSD. Đối với XAGUSD và XAUUSD, phí được áp dụng mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.

Chỉ số Cổ phiếu

 • Mini: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Standard+: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • PRO: Cho phép giao dịch miễn phí qua đêm trong 6 ngày, mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • ECN: Cho phép giao dịch miễn phí qua đêm trong 3 ngày, sau đó mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.

Cổ phiếu

 • Mini: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Standard+: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • PRO: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • ECN: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.

Năng lượng

 • Mini: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Standard+: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • PRO: Cho phép giao dịch miễn phí qua đêm trong 6 ngày, sau đó mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • ECN: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.

Tiền điện tử (bao gồm chỉ số GTi12 và các cặp tỷ giá Tiền điện tử Tổng hợp)

 • Mini: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Standard+: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Crypto Max: cứ sau 4 giờ hàng ngày vào lúc 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (giờ máy chủ GMT+3).
 • PRO: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • ECN: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.

Token DeFi

 • PRO: cứ sau 4 giờ hàng ngày vào lúc 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (giờ máy chủ GMT+3).

NFT

 • PRO: cứ sau 4 giờ hàng ngày vào lúc 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (giờ máy chủ GMT+3).

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập phần Thị trường trên website của chúng tôi.

Công ty tính toán phí qua đêm như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các công thức để tính phí qua đêm. Các khoản phí phụ thuộc vào loại tài sản và loại tài khoản. Dưới đây là các công thức chúng tôi sử dụng và một vài ví dụ để giúp bạn hiểu:

Forex

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Giá trị Điểm X Điểm qua đêm

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô EURUSD và đồng tiền tài khoản của bạn là EUR

1  X  100000  X  0.00001   X  (-6.5)=  -6.5 USD

(giá EURUSD) Sau đó chuyển đổi: -6,5 USD sang EUR (đồng tiền tài khoản)= -6,5/1,07878

EUR sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -6,03 EUR

Năng lượng

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Giá trị Điểm X Điểm qua đêm

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô USOil và đồng tiền tài khoản của bạn là EUR

1  X  100  X  0.01  X  (-2.44)= -2.44 USD

(giá EURUSD) Sau đó chuyển đổi: -2,44 USD sang EUR (đồng tiền tài khoản)= -2,44/1,07878

EUR sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -2,26 EUR

Chỉ số Cổ phiếu

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Phí qua đêm X Giá Hiện tại của Mã giao dịch/360

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô US30 và đồng tiền tài khoản của bạn là EUR

1  X  1  X  (-5%)  X  33,000/360= -4.58 USD

(giá EURUSD) Sau đó chuyển đổi: -4,58 USD sang EUR (đồng tiền tài khoản)= -4,58/1,07878

EUR sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -4,25 EUR

Kim loại Quý

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Giá trị Điểm X Điểm qua đêm

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô XAGUSD và đồng tiền tài khoản của bạn là EUR

1  X  5000  X  0.001  X  (-1.98)=  -9.9 USD

(Giá EURUSD) Sau đó chuyển đổi -9,9 USD thành EUR (đồng tiền tài khoản)= -9,9/1,07878

EUR sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -9,18 EUR

Cổ phiếu

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Phí qua đêm X Giá Hiện tại của Mã giao dịch/360

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô #AAPL và đồng tiền tài khoản của bạn là EUR

1  X  100  X  (-5.1%)  X  165.69/360= -2.35 USD

(Giá EURUSD) Sau đó chuyển đổi -2,35 USD thành EUR (đồng tiền tài khoản)= -2,35/1,07878

EUR sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -2,18 EUR

Tiền điện tử

Tài khoản Giao dịch Crypto Max

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Phí qua đêm/100

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô BTCUSD và đồng tiền tài khoản của bạn là EUR

1  X  1  X -0.023/100= -0.00023 BTC

(Giá BTCEUR) Sau đó, chuyển đổi -0,00023 BTC thành EUR (đồng tiền tài khoản)= -0,00023 * 25000= -5,75 EUR

EUR sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -5,75 EUR

Tài khoản Giao dịch Standard+

Công thức: Điểm qua đêm X Quy mô Hợp đồng X Giá trị Điểm X Lô

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô BTCUSD và đồng tiền tài khoản của bạn là USD

(-1447) X 1 X 0.01 X 1= -14.47 USD

USD sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -14,47 USD

Tài khoản Giao dịch Mini

Công thức: Điểm qua đêm X Quy mô Hợp đồng X Giá trị Điểm X Lô

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô ETHUSDm và đồng tiền tài khoản của bạn là USD

(-106) X 1 X 0.01 X 1= -1.06 USD

USD sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -1,06 USD

Token DeFi

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Điểm qua đêm

Ví dụ: Bạn MUA 10 lô LNKUSD và đồng tiền tài khoản của bạn là USD

10  X  1  X  (-0.020%) =  -0.002 LNK

(Giá LNKUSD) Sau đó chuyển đổi -0,002 LNK sang USD (đồng tiền tài khoản)= -0,002 X 7,39

USD sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -0,15 USD

NFT

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Điểm qua đêm

Ví dụ: Bạn MUA 100 lô THTUSD và đồng tiền tài khoản của bạn là USD

100 X 1 X (-0,022%)= -0,022 THT

(Giá THTUSD) Sau đó chuyển đổi -0,022 THT thành USD (đồng tiền tài khoản)= -0,022 X 1,398

USD sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -0,03 USD

Vui lòng lưu ý rằng phí qua đêm có thể thay đổi từ các địa điểm khớp lệnh/nhà cung cấp thanh khoản hàng ngày mà không cần thông báo trước tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Luôn cập nhật các điều kiện giao dịch của các công cụ của chúng tôi bằng cách truy cập phần Thị trường trên website của chúng tôi.

Tất cả Chủ đề

Phí qua đêm

Phí qua đêm là gì?

Phí qua đêm là lãi suất được tính vào tài khoản giao dịch của bạn vào cuối mỗi ngày giao dịch.

Các khoản phí này phụ thuộc vào công cụ được giao dịch, vị thế mua hay bán và lãi suất chung.

Chúng tôi cung cấp tùy chọn giao dịch có điều kiện miễn phí qua đêm đối với một số tài sản và tài khoản nhất định hoặc với tài khoản miễn phí qua đêm cho những người theo đạo Hồi.

Nếu tôi đóng vị thế của mình trước thời gian chuyển hạn được lên lịch, vị thế của tôi có bị tính phí không?

Nếu bạn đang giao dịch Forex và các công cụ CFD khác, đồng thời đóng các vị thế của mình trước 23:59 giờ theo giờ GMT+3, tài khoản của bạn sẽ không phải chịu phí qua đêm.

Đối với tài khoản giao dịch Crypto Max, phí tài trợ bằng tiền điện tử được áp dụng cứ sau 4 giờ.

Tại sao phí qua đêm đối với Forex và Kim loại tăng gấp ba lần vào thứ Tư, còn các cặp tỷ giá Cổ phiếu và Chỉ số vào thứ Sáu?

Ngày giá trị thông thường cho các cặp tỷ giá Forex là trước 2 ngày. Do đó, một vị thế mở vào thứ Tư có ngày giá trị vào thứ Bảy.

Do giao dịch Forex và CFD khác (Kim loại và Năng lượng) đóng cửa vào cuối tuần, phí qua đêm gấp ba lần phải được áp dụng để bù đắp. Ba khoản phí tương tự áp dụng cho Chỉ số và Cổ phiếu, nhưng chúng được tính vào thứ Sáu.

Tôi có thể xem trước phí qua đêm ở đâu?

Bạn có thể kiểm tra phí qua đêm hiện tại đối với từng loại tài khoản và tài sản trong phần Thị trường trên website của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng phí này thường có thể thay đổi

Công ty có áp dụng phí tài chính đối với Tiền điện tử không?

Chúng tôi áp dụng phí tài chính trên Tiền điện tử, mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu.

Trên tài khoản Crypto Max, chúng tôi áp dụng phí tài chính cứ sau 4 giờ hàng ngày vào lúc 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (giờ máy chủ GMT+3).

Đối với Token DeFi và NFT trên tài khoản MT4 & MT5 PRO, phí qua đêm được tính cứ sau 4 giờ hàng ngày vào lúc 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (giờ máy chủ GMT+3) .

Phí qua đêm và trợ cấp ngày miễn phí qua đêm sẽ khác nhau giữa các khu vực và giữa các loại tài khoản khác nhau. Để biết thêm thông tin về những gì áp dụng với khu vực của bạn, bạn có thể truy cập phần Thị trường trên website của chúng tôi.

Khi nào công ty áp dụng phí qua đêm và phí tài chính?

Phí qua đêm/phí tài chính mà chúng tôi áp dụng khác nhau tùy thuộc vào từng loại tài sản, công cụ riêng lẻ và loại tài khoản giao dịch.

Forex

 • Mini: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Standard+: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • PRO: Đối với các cặp tỷ giá FX Chính & Phụ cho phép giao dịch miễn phí qua đêm trong 6 ngày, sau đó mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần. Đối với cặp tỷ giá FX Yếu cho phép giao dịch miễn phí qua đêm trong 0 ngày. Phí được áp dụng một lần mỗi ngày vào lúc nửa đêm, với phí hoán đổi gấp ba lần vào thứ Tư và không tính phí vào cuối tuần.
 • ECN: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.

Kim loại Quý

 • Mini: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Standard+: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • PRO: Cho phép giao dịch miễn phí qua đêm trong 6 ngày, sau đó mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • ECN: Cho phép miễn phí qua đêm trong 3 ngày chỉ dành cho XAUUSD. Đối với XAGUSD và XAUUSD, phí được áp dụng mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.

Chỉ số Cổ phiếu

 • Mini: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Standard+: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • PRO: Cho phép giao dịch miễn phí qua đêm trong 6 ngày, mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • ECN: Cho phép giao dịch miễn phí qua đêm trong 3 ngày, sau đó mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.

Cổ phiếu

 • Mini: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Standard+: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • PRO: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • ECN: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.

Năng lượng

 • Mini: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Standard+: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • PRO: Cho phép giao dịch miễn phí qua đêm trong 6 ngày, sau đó mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.
 • ECN: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với qua đêm gấp ba lần vào thứ Tư. Không tính phí vào cuối tuần.

Tiền điện tử (bao gồm chỉ số GTi12 và các cặp tỷ giá Tiền điện tử Tổng hợp)

 • Mini: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Standard+: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • Crypto Max: cứ sau 4 giờ hàng ngày vào lúc 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (giờ máy chủ GMT+3).
 • PRO: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.
 • ECN: mỗi ngày một lần vào lúc nửa đêm, với phí qua đêm gấp ba lần vào thứ Sáu. Không tính phí vào cuối tuần.

Token DeFi

 • PRO: cứ sau 4 giờ hàng ngày vào lúc 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (giờ máy chủ GMT+3).

NFT

 • PRO: cứ sau 4 giờ hàng ngày vào lúc 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00 (giờ máy chủ GMT+3).

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho các khu vực khác nhau. Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập phần Thị trường trên website của chúng tôi.

Công ty tính toán phí qua đêm như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các công thức để tính phí qua đêm. Các khoản phí phụ thuộc vào loại tài sản và loại tài khoản. Dưới đây là các công thức chúng tôi sử dụng và một vài ví dụ để giúp bạn hiểu:

Forex

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Giá trị Điểm X Điểm qua đêm

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô EURUSD và đồng tiền tài khoản của bạn là EUR

1  X  100000  X  0.00001   X  (-6.5)=  -6.5 USD

(giá EURUSD) Sau đó chuyển đổi: -6,5 USD sang EUR (đồng tiền tài khoản)= -6,5/1,07878

EUR sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -6,03 EUR

Năng lượng

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Giá trị Điểm X Điểm qua đêm

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô USOil và đồng tiền tài khoản của bạn là EUR

1  X  100  X  0.01  X  (-2.44)= -2.44 USD

(giá EURUSD) Sau đó chuyển đổi: -2,44 USD sang EUR (đồng tiền tài khoản)= -2,44/1,07878

EUR sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -2,26 EUR

Chỉ số Cổ phiếu

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Phí qua đêm X Giá Hiện tại của Mã giao dịch/360

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô US30 và đồng tiền tài khoản của bạn là EUR

1  X  1  X  (-5%)  X  33,000/360= -4.58 USD

(giá EURUSD) Sau đó chuyển đổi: -4,58 USD sang EUR (đồng tiền tài khoản)= -4,58/1,07878

EUR sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -4,25 EUR

Kim loại Quý

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Giá trị Điểm X Điểm qua đêm

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô XAGUSD và đồng tiền tài khoản của bạn là EUR

1  X  5000  X  0.001  X  (-1.98)=  -9.9 USD

(Giá EURUSD) Sau đó chuyển đổi -9,9 USD thành EUR (đồng tiền tài khoản)= -9,9/1,07878

EUR sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -9,18 EUR

Cổ phiếu

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Phí qua đêm X Giá Hiện tại của Mã giao dịch/360

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô #AAPL và đồng tiền tài khoản của bạn là EUR

1  X  100  X  (-5.1%)  X  165.69/360= -2.35 USD

(Giá EURUSD) Sau đó chuyển đổi -2,35 USD thành EUR (đồng tiền tài khoản)= -2,35/1,07878

EUR sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -2,18 EUR

Tiền điện tử

Tài khoản Giao dịch Crypto Max

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Phí qua đêm/100

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô BTCUSD và đồng tiền tài khoản của bạn là EUR

1  X  1  X -0.023/100= -0.00023 BTC

(Giá BTCEUR) Sau đó, chuyển đổi -0,00023 BTC thành EUR (đồng tiền tài khoản)= -0,00023 * 25000= -5,75 EUR

EUR sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -5,75 EUR

Tài khoản Giao dịch Standard+

Công thức: Điểm qua đêm X Quy mô Hợp đồng X Giá trị Điểm X Lô

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô BTCUSD và đồng tiền tài khoản của bạn là USD

(-1447) X 1 X 0.01 X 1= -14.47 USD

USD sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -14,47 USD

Tài khoản Giao dịch Mini

Công thức: Điểm qua đêm X Quy mô Hợp đồng X Giá trị Điểm X Lô

Ví dụ: Bạn MUA 1 lô ETHUSDm và đồng tiền tài khoản của bạn là USD

(-106) X 1 X 0.01 X 1= -1.06 USD

USD sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -1,06 USD

Token DeFi

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Điểm qua đêm

Ví dụ: Bạn MUA 10 lô LNKUSD và đồng tiền tài khoản của bạn là USD

10  X  1  X  (-0.020%) =  -0.002 LNK

(Giá LNKUSD) Sau đó chuyển đổi -0,002 LNK sang USD (đồng tiền tài khoản)= -0,002 X 7,39

USD sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -0,15 USD

NFT

Công thức: Lô X Quy mô Hợp đồng X Điểm qua đêm

Ví dụ: Bạn MUA 100 lô THTUSD và đồng tiền tài khoản của bạn là USD

100 X 1 X (-0,022%)= -0,022 THT

(Giá THTUSD) Sau đó chuyển đổi -0,022 THT thành USD (đồng tiền tài khoản)= -0,022 X 1,398

USD sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn = -0,03 USD

Vui lòng lưu ý rằng phí qua đêm có thể thay đổi từ các địa điểm khớp lệnh/nhà cung cấp thanh khoản hàng ngày mà không cần thông báo trước tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Luôn cập nhật các điều kiện giao dịch của các công cụ của chúng tôi bằng cách truy cập phần Thị trường trên website của chúng tôi.