Cuộc thi Giao dịch Chính thức lần 1
của FXGT.com

Tranh tài để có cơ hội giành được phần thưởng trong tổng giá trị giải thưởng 35.000 USD!

Thời gian đăng ký cuộc thi đã kết thúc vào ngày 18/09. Người tham gia cần số dư tài khoản tối thiểu là 200 USD trong tài khoản giao dịch Live MT4 hoặc MT5, ECN hoặc PRO để đủ điều kiện.

Vào ngày 20/09 lúc 00:00 giờ theo giờ máy chủ GMT+3 cuộc thi chính thức khởi động và kéo dài cho đến ngày 10/10 lúc 23:59 giờ theo giờ máy chủ GMT+3.

Sẽ có 45 người thắng cuộc, những người này sẽ được xác định dựa trên xếp hạng Lợi tức Đầu tư (ROI) của họ và thêm 5 người thắng cuộc sẽ được xác định dựa trên Lãi và Lỗ (PnL) của họ.

Yêu cầu của Cuộc thi

Để đủ điều kiện tham gia cuộc thi hiện tại, cần phải có những điều sau đây:

Tài khoản giao dịch LiveMT4 hoặc MT5, PRO hoặc ECN của FXGT.com
Yêu cầu nạp tối thiểu 200 USD

Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể mở một tài khoản ngay bây giờ!

Câu hỏi Thường gặp

Lợi tức Đầu tư (ROI) là thước đo tỷ lệ phần trăm trên tổng đầu tư của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.

 

Công thức Tính ROI%

 

 

 

 

Trong đó:

Ee: Số dư tức thời vào cuối ngày
Se: Số dư tức thời vào đầu ngày
Co: Dòng tiền ra/Số tiền hàng ngày bị xóa khỏi tài khoản
Ci: Dòng tiền vào / Số tiền hàng ngày được thêm vào tài khoản Ví dụ về ROI%,/u>

 

Ee: 250.000
Se: 100.000
Co: 30.000
Ci: 20.000

 

ROI% = ((250,000+30,000)-(100,000+20,000))/(100,000+20,000) = 133.33%

 

Lưu ý Quan trọng

 

Dòng tiền/Số tiền được thêm hoặc bớt khỏi tài khoản giao dịch có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở Chuyển khoản vào, Chuyển khoản ra, Khuyến mãi Số dư và/hoặc bất kỳ điều chỉnh/chỉnh sửa nào.

 

Để theo dõi tổng hiệu suất của tài khoản, chúng tôi đang sử dụng Số dư tức thời. Số dư tức thời bao gồm cả vị thế đóng và vị thế mở trong một khoảng thời gian.

 

Tất cả các ưu đãi chiết khấu (Hoàn tiền và chiết khấu Thưởng Giao dịch) đều bị loại trừ khỏi tính toán ROI.

Công thức Tính PnL

Lợi nhuận = (Ee + Co) – (Se + Ci)

 

Trong đó:

Ee: Số dư tức thời khi kết thúc cuộc thi
Se: Số dư tức thời khi bắt đầu cuộc thi
Co: Dòng tiền ra/số tiền bị xóa khỏi tài khoản trong cuộc thi
Ci: Dòng tiền vào / số tiền được thêm vào tài khoản trong suốt cuộc thi

 

Ví dụ về Lợi nhuận

Ee: 100.000
Se: 50.000
Co: 30.000
Ci: 10.000

 

Lợi nhuận = (100.000 + 30.000) – (50.000 + 10.000) = 70.000

Không. Bạn vẫn có thể hưởng tất cả chương trình thưởng hiện có khác và tham gia vào nhiều chương trình khuyến mãi FXGT.com như bạn muốn.

To top

Leveraged products may not be suitable for everyone and may result in loss of all your capital. Please ensure you fully understand the risks involved and whether trading is appropriate for you. Read Full Risk Disclosure here.