Trang chủ / Blog / Danh mục / Phân tích Thị trường / Tổng quan về Kỹ thuật của Bitcoin – Bitcoin Tăng 11,50% trong tháng 5: Trọng tâm là Củng cố và các Mức Quan trọng
4 June 2024 | FXGT.com

Tổng quan về Kỹ thuật của Bitcoin – Bitcoin Tăng 11,50% trong tháng 5: Trọng tâm là Củng cố và các Mức Quan trọng

  • Hành động Giá Gần đây: Bitcoin đã tăng 11,50% trong tháng 5 và tăng 2% trong tuần qua khi nó tiếp tục củng cố đi ngang, duy trì trên mức hỗ trợ trước mắt là $66300. Xu hướng hàng ngày là tăng giá, được duy trì bởi các đường trung bình động quan trọng, trong khi động lượng dự kiến ​​sẽ vẫn là dương miễn là Bitcoin giao dịch trên mức $65000, đánh dấu đường biên dưới của kênh EMA 45 ngày và điểm đảo chiều tăng giá vào giữa tháng 5.
  • Đường biên Củng cố: Khi sự củng cố đi ngang vẫn tiếp tục, việc quay trở lại mức $66300 có thể mang lại cho các nhà giao dịch tăng giá cơ hội bắt đầu các vị thế mới, đặc biệt nếu tín hiệu từ chối tăng giá hình thành gần phạm vi thấp. Mặc dù việc củng cố có thể tiếp tục khi thị trường tập hợp động lượng, nhưng việc bứt ra trên mức kháng cự có thể tạo ra sự quan tâm và biến động mới, có khả năng phục hồi động lượng mạnh mẽ cho Bitcoin.
  • Các mức kháng cự: Mức kháng cự hiện được đánh dấu ở mức cao nhất trong tháng 5 là $71300, mức này đang chứa đựng mọi biến động tăng. Mức cao nhất mọi thời đại là $74000. Việc củng cố ngắn hạn được xem như một mô hình tiếp diễn trong xu hướng tăng giá đang diễn ra, miễn là thị trường vẫn ở mức trên $65000. Việc bứt xuống dưới mức $65000 sẽ thay đổi triển vọng trung hạn và đảo ngược tâm lý lạc quan.
  • Trọng tâm Thị trường: Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, có khả năng xảy ra những biến động đáng kể nếu các mức này bị kiểm tra hoặc bị phá vỡ. Trọng tâm vẫn là việc kiểm tra lại mức hỗ trợ tại $66300. Mục tiêu cuối cùng vẫn là mức cao nhất mọi thời đại là $74000. Việc bứt ra trên mức $71300 có thể sẽ tạo tiền đề cho việc kiểm tra mức này và khả năng đạt đến mức cao mới.

BTC Daily Chart

Giúp chúng tôi cải thiện bài viết này.
Khước từ trách nhiệm: Mọi tài liệu và thông tin bao gồm ở đây chỉ nhằm mục đích marketing chung và không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư cũng như lời mời mua bất kỳ công cụ tài chính nào và/hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch tài chính nào. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về rủi ro đối với các quyết định đầu tư của mình và nếu thấy phù hợp, họ nên tìm kiếm tư vấn chuyên môn độc lập có liên quan trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Các phân tích và nhận xét được trình bày không bao gồm bất kỳ cân nhắc nào về mục tiêu đầu tư cá nhân, hoàn cảnh tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Vui lòng đọc toàn văn Khước từ trách nhiệm Nghiên cứu Đầu tư Không độc lập tại đây. Thông báo Rủi ro: CFD là công cụ phức tạp và có mức độ rủi ro mất tiền cao. Đọc toàn văn Thông báo Rủi ro tại đây .

Blog Search

Danh mục

Blog Categories

Thẻ

Blog Tags

Register and Share Buttons VI

Đăng Ký

Yêu thích bài viết mới nhất của chúng tôi?

Chia sẻ nó với bạn bè và những người theo dõi của bạn!

Đã sao chép vào bộ nhớ tạm.
To top

Leveraged products may not be suitable for everyone and may result in loss of all your capital. Please ensure you fully understand the risks involved and whether trading is appropriate for you. Read Full Risk Disclosure here.