Giao dịch Vũ trụ Tiền điện tử
trong một Chỉ số Duy nhất

Khám phá tiềm năng giao dịch của các đồng
tiền điện tử phổ biến nhất với Chỉ số GTi12!

Khám phá GTi12

Được thiết kế bởi các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi, Chỉ số GTi12 là cải tiến tiên phong trong ngành. Giờ đây, các nhà giao dịch có thể đầu cơ trên hiệu suất và biến động giá của thị trường tiền điện tử bằng cách giao dịch một công cụ CFD duy nhất!

GTi12 bao gồm 12 loại tiền điện tử chính và dựa trên một số biến số, bao gồm vốn hóa thị trường, tính thanh khoản và liệu nó sẵn có để giao dịch trên FXGT.com hay không. 

Nhóm Chỉ số GTi12

Giá duy nhất của Chỉ số GTi12 được tính bằng giá của 12 đồng tiền điện tử phổ biến nhất hiện nay. Chúng được xem xét và xác định lại trên cơ sở hàng quý. Đây là những gì chúng tôi chú ý khi thực hiện lựa chọn của mình: 

Vốn hóa & Thanh khoản

Mục đích & Tiện ích

Giá trị & Mức độ phổ biến của Người dùng

Bản chất & Cộng đồng Đổi mới

1 Chỉ số = 12 Đồng tiền điện tử

Giao dịch Điều kiện

Bán
32.2209
Mua
32.431
21
Kích thước Lô Tối thiểu:1
Giới hạn Khối lượng:20000
Phí Tài chính – BÁN:-0.0120
Phí Tài chính – MUA:-0.0110
Đòn bẩy:Up to 100
Quy mô hợp đồng:1
Giới hạn & Điểm dừng:2148
Phiên Giao dịch Bắt đầu:24/7
Phiên Giao dịch Kết thúc:24/7
Phiên Giao dịch Nghỉ giải lao:24/7

Giới Hạn & Rủi Ro Của Chỉ Số GTi12

Chỉ số này được thiết kế và tính toán để tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của phương pháp này và nó có thể không đại diện hoặc đạt được mục tiêu đã nêu trong mọi trường hợp. Thị trường Tiền điện tử có thể cực kỳ nhạy cảm với sự biến động và tính thanh khoản của thị trường và điều này có thể có tác động lớn đến chất lượng hoặc lượng dữ liệu sẵn có cho thuật toán của Chỉ số. Trong những trường hợp như vậy, Chỉ số có thể đưa ra kết quả không thể đoán trước hoặc không lường trước được.

Ngoài ra, có một số rủi ro khác liên quan đến việc định giá Chỉ số, chẳng hạn như gián đoạn giao dịch, từ chối dịch vụ phân tán, hack, môi trường pháp lý xuyên quốc gia, môi trường công nghệ không ổn định và tạm ngưng giao dịch thị trường bằng Tiền điện tử, tất cả đều có thể xảy ra, có thể có tác động lớn đến Giá trị của Chỉ số.

Ngoài ra, giá được nhận từ các nguồn của bên thứ ba nhằm mục đích hình thành giá trị của Chỉ số, do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào về dữ liệu giá ngoài tầm kiểm soát của Quản trị viên đều có thể gây ra gián đoạn trong việc định giá và FXGT.com không thể chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp.

To top

Leveraged products may not be suitable for everyone and may result in loss of all your capital. Please ensure you fully understand the risks involved and whether trading is appropriate for you. Read Full Risk Disclosure here.