Thưởng dành cho Khách hàng trung thành Không giới hạn trị giá

lên tới 10.000 USD

Thưởng dành cho Khách hàng trung thành Không giới hạn trị giá 25% là gì?

Tận hưởng phần thưởng không giới hạn với Thưởng dành cho Khách hàng trung thành Không giới hạn trị giá 25% của chúng tôi!

Nhận thưởng 25% khi bạn chuyển tiền từ Ví điện tử của bạn hoặc nạp tiền trực tiếp vào các tài khoản Mini và/hoặc Standard+ cho đến khi bạn đạt hạn mức thưởng là 10.000 USD

Sau khi bạn sử dụng hết hạn mức, chúng tôi sẽ đặt lại giới hạn về 0, để bạn luôn có thể giao dịch với thưởng xứng đáng!

Thưởng hoạt động như thế nào?

Giá trị Tiền nạpTiền thưởng
1.000 USDBạn sẽ nhận được 250 USD (25%), được phản ánh là
1.250 USD trong tài khoản của bạn
1.500 USDBạn sẽ nhận được 375 USD (25%), được phản ánh là
1.875 USD trong tài khoản của bạn
3.000 USDBạn sẽ nhận được 750 USD (25%), được phản ánh là
3.750 USD trong tài khoản của bạn

Làm cách nào tôi có thể đặt lại thưởng của mình sau khi dùng hết? 

Bạn sẽ tự động đặt lại thưởng của mình trong vòng 48 giờ kể từ khi:

  • Là một nhà giao dịch tích cực (đã thực hiện ít nhất 1 giao dịch trong vòng 30 ngày qua)
  • Hoàn tất khối lượng giao dịch tích lũy là 200 GTLot
  • Nạp tiền
  • Khách hàng cá nhân
  • Khách hàng doanh nghiệp

Trở thành Khách hàng FXGT.com

Vui lòng nhập tên đầy đủ của bạn
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ
8-16 ký tự | 1 Chữ hoa & Chữ thường | 1 Số | 1 Ký tự Đặc biệt
Vui lòng chọn quốc gia cư trú của bạn
Vui lòng nhập số điện thoại di động và mã quốc gia của điện thoại.

Yêu cầu Tài khoản

Thưởng này sẵn có cho các tài khoản Mini và Standard+.

Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể mở một tài khoản ngay bây giờ!

Câu hỏi Thường gặp

Thưởng dành cho Khách hàng trung thành Không giới hạn trị giá 25% sẽ sẵn có cho bạn nếu bạn là người dùng đã đăng ký với tài khoản giao dịch FXGT.com và đã hoàn thành khoản nạp tiền đầu tiên vào tài khoản giao dịch của mình.

Bạn sẽ cần phải nhận và sử dụng Thưởng dành cho Khách hàng trung thành được cung cấp cho bạn trong nền tảng giao dịch. Để đặt lại thành công hạn mức thưởng của bạn, bạn cần phải có:

  • Thực hiện ít nhất 1 giao dịch trong vòng 30 ngày qua
  • Đã hết hạn mức Thưởng dành cho Khách hàng trung thành của bạn
  • Hoàn tất khối lượng giao dịch tích lũy là 200 GTLot

Bạn có thể tiếp tục đặt lại thưởng nhiều lần, miễn là bạn dùng hết thưởng và tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí bắt buộc.

GTLot là đơn vị sáng tạo, được tạo ra bởi FXGT.com để đo lường và so chuẩn khối lượng giao dịch của một Tài khoản Giao dịch Live FXGT.com trên tất cả công cụ CFD và lớp tài sản.

Mục đích của nó là hợp nhất sự đa dạng về quy mô hợp đồng, mệnh giá và giá trị danh nghĩa của tất cả các công cụ CFD hiện có, bao gồm cả Tiền điện tử, thành đơn vị tiêu chuẩn hóa duy nhất.

Nó hoạt động bằng cách chuyển đổi khối lượng giao dịch tổng thể của một tài khoản thành USD và bằng cách tiêu chuẩn hóa 1 GTLot bằng 100.000 USD của khối lượng giao dịch.

Tìm hiểu thêm về GTLot tại đây.

Không. Bạn vẫn có thể hưởng tất cả chương trình thưởng hiện có khác và tham gia vào nhiều chương trình khuyến mãi FXGT.com như bạn muốn.

Đúng, thưởng sẽ được trao nếu bạn chuyển từ (các) Ví điện tử sang (các) tài khoản giao dịch Mini và/hoặc Standard+.

Bạn cũng sẽ nhận được thưởng khi bạn nạp tiền trực tiếp vào các tài khoản kể trên.

Nếu bạn thực hiện chuyển khoản từ tài khoản giao dịch của mình sang Ví điện tử hoặc chuyển khoản giữa các tài khoản giao dịch, việc khấu trừ thưởng ghi có sẽ tương ứng với số phần trăm được chuyển (%).

Công thức: 

Số tiền Khấu trừ % = Số tiền Chuyển ra / Số dư Tài khoản * 100

Số tiền Khấu trừ theo Giá trị = Số tiền Khấu trừ % * Tổng Thưởng ghi có

Ví dụ: 

Tính toán: 

Số dư Tài khoản: 10.000 USD

Tổng Thưởng ghi có: 250 USD

Số tiền chuyển ra: 1.000 USD

1.000 USD / 10.000 USD * 100 = 10% 

250 USD * 10% = 25 USD

Thưởng ghi có bị khấu trừ: 25 USD

To top

Leveraged products may not be suitable for everyone and may result in loss of all your capital. Please ensure you fully understand the risks involved and whether trading is appropriate for you. Read Full Risk Disclosure here.