Kênh EMA động

Thành viên hạng BẠC :

Kênh EMA động là một công cụ phân tích xu hướng dựa trên các đường trung bình động số mũ (cài đặt mặc định: EMA 45 được áp dụng ở mức Cao nhất và mức Thấp nhất). Một công cụ trực quan đơn giản nhưng hiệu quả để hỗ trợ các nhà giao dịch hiểu được chiều hướng chung của thị trường (xu hướng) và tốc độ của xu hướng đồng thời đưa ra các khu vực tham chiếu rõ ràng trên biểu đồ liên quan đến hỗ trợ và kháng cự trong các khung thời gian.

XU HƯỚNG TĂNG

Hành động giá diễn ra và phát triển trên kênh EMA động.

XU HƯỚNG GIẢM

Hành động giá diễn ra và phát triển bên dưới kênh EMA động.

PHẠM VI THỊ TRƯỜNG

Kênh EMA động vẫn không thay đổi.

MỨC HỖ TRỢ

Trong khi xu hướng tăng và kênh tăng dần, các khu vực hỗ trợ tiềm năng có thể được xác định trong kênh EMA động.

MỨC KHÁNG CỰ

Trong khi xu hướng giảm và kênh giảm dần, các vùng kháng cự tiềm năng có thể được xác định trong kênh EMA động.

*Điều khoản & Điều kiện áp dụng
img

Cách Tải về Bộ công cụ Giao dịch Nâng cao

1 Yêu cầu

Điền vào mẫu yêu cầu dưới đây

2 Tải về

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email có liên kết để tải về tập tin cài đặt.

3 Cài đặt

Chạy tập tin cài đặt và thêm các công cụ vào nền tảng FXGT.com MT5 của bạn

4 Khởi động lại

Khởi động lại nền tảng của bạn và tìm các công cụ của bạn trong bảng điều hướng!

Biểu mẫu yêu cầu

Điền vào biểu mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập họ
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ
To top

Leveraged products may not be suitable for everyone and may result in loss of all your capital. Please ensure you fully understand the risks involved and whether trading is appropriate for you. Read Full Risk Disclosure here.