Công cụ lệnh trên số dư tức thời

Đặt lệnh chốt lãi hoặc cắt lỗ trên số dư tức thời tài khoản cho tất cả giao dịch mở.

Thành viên VÀNG:

Công cụ “Lệnh trên Số dư tức thời” sẵn có để hỗ trợ các nhà giao dịch đóng nhiều vị thế đồng thời và tự động, sau khi số dư tức thời tài khoản đạt đến giá trị đặt trước, do người dùng đặt. Sau khi đạt đến giá trị số dư tức thời được chọn trước, tất cả các vị thế mở sẽ tự động được đóng lại.

Các lệnh có thể được đặt trên số dư tức thời hiện tại đóng vai trò là “Chốt lãi” trên tổng số dư tức thời tài khoản hoặc thấp hơn số dư tức thời hiện tại đóng vai trò là “Cắt lỗ” trên tổng số dư tức thời tài khoản.

Ngoài ra, chốt lãi và cắt lỗ trên chức năng P/L cho phép bạn nhắm mục tiêu các mức lãi và/hoặc lỗ cụ thể, bằng đồng tiền của tài khoản.

*Điều khoản & Điều kiện áp dụng
img

Cách Tải về Bộ công cụ Giao dịch Nâng cao

1 Yêu cầu

Điền vào mẫu yêu cầu dưới đây

2 Tải về

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email có liên kết để tải về tập tin cài đặt.

3 Cài đặt

Chạy tập tin cài đặt và thêm các công cụ vào nền tảng FXGT.com MT5 của bạn

4 Khởi động lại

Khởi động lại nền tảng của bạn và tìm các công cụ của bạn trong bảng điều hướng!

Biểu mẫu yêu cầu

Điền vào biểu mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập họ
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ
To top

Leveraged products may not be suitable for everyone and may result in loss of all your capital. Please ensure you fully understand the risks involved and whether trading is appropriate for you. Read Full Risk Disclosure here.