Công cụ thay đổi phần trăm

Xem hiệu suất thị trường trên các thị trường & khung thời gian.

Thành viên BẠC: Biểu tượng Đơn

Công cụ “Thay đổi Phần trăm” sẵn có để hỗ trợ các nhà giao dịch xem hiệu suất của một thị trường đã chọn trong các khung thời gian. Các thay đổi về hiệu suất được đo bằng phần trăm cho các khung thời gian Hàng tháng, Hàng tuần, Hàng ngày và 1 giờ.

 

*Điều khoản & Điều kiện áp dụng
img

Thành viên VÀNG: Nhiều Biểu tượng

Công cụ “Trình quét Thay đổi Phần trăm” sẵn có để hỗ trợ các nhà giao dịch theo dõi hiệu suất của nhiều thị trường trong các khung thời gian.

Các thay đổi về hiệu suất được đo bằng phần trăm cho các khung thời gian Hàng tháng, Hàng tuần, Hàng ngày và 1 giờ.

Ngoài ra, trình quét có chức năng sắp xếp, cho phép các công cụ được sắp xếp theo hiệu suất khung thời gian.

*Điều khoản & Điều kiện áp dụng
img

Cách Tải về Bộ công cụ Giao dịch Nâng cao

1 Yêu cầu

Điền vào mẫu yêu cầu dưới đây

2 Tải về

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email có liên kết để tải về tập tin cài đặt.

3 Cài đặt

Chạy tập tin cài đặt và thêm các công cụ vào nền tảng FXGT.com MT5 của bạn

4 Khởi động lại

Khởi động lại nền tảng của bạn và tìm các công cụ của bạn trong bảng điều hướng!

Biểu mẫu yêu cầu

Điền vào biểu mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập họ
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ
To top

Leveraged products may not be suitable for everyone and may result in loss of all your capital. Please ensure you fully understand the risks involved and whether trading is appropriate for you. Read Full Risk Disclosure here.