Điểm xoay

Thành viên hạng BẠC

Công cụ điểm xoay sử dụng tính toán điểm xoay truyền thống với một bước ngoặt. Dựa trên hành động giá trước đó, các mức được chỉ định (R và S) trên và dưới giá hiện tại, chỉ ra các mức quyết định giá quan trọng nơi giá có nhiều cơ hội quay đầu hơn. Các nhà giao dịch cũng sử dụng các mức này làm mục tiêu để tận dụng các biến động thị trường xảy ra trong các mức này và/hoặc từ mức này sang mức khác.

R – Mức kháng cự (mức trên giá hiện tại)

S – Mức hỗ trợ (mức thấp hơn giá thị trường hiện tại)

  • Mức hàng tuần được tính toán vào đầu mỗi tháng.
  • Mức hàng ngày được tính toán vào đầu mỗi tuần.
  • Mức 1H/4H được tính toán vào đầu mỗi ngày.
  • Mức M15/M5/M1 được tính toán vào đầu mỗi giờ.
*Điều khoản & Điều kiện áp dụng
img

Cách Tải về Bộ công cụ Giao dịch Nâng cao

1 Yêu cầu

Điền vào mẫu yêu cầu dưới đây

2 Tải về

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email có liên kết để tải về tập tin cài đặt.

3 Cài đặt

Chạy tập tin cài đặt và thêm các công cụ vào nền tảng FXGT.com MT5 của bạn

4 Khởi động lại

Khởi động lại nền tảng của bạn và tìm các công cụ của bạn trong bảng điều hướng!

Biểu mẫu yêu cầu

Điền vào biểu mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập họ
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ
To top

Leveraged products may not be suitable for everyone and may result in loss of all your capital. Please ensure you fully understand the risks involved and whether trading is appropriate for you. Read Full Risk Disclosure here.