Bảo mật Tiền của Bạn một cách Tự tin

Bảo vệ khoản đầu tư của bạn

FXGT.com được chứng nhận PCI DSS, nghĩa là chúng tôi tuân thủ một bộ các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt, được thiết kế để bảo vệ dữ liệu của chủ thẻ và ngăn chặn truy cập trái phép. Điều này đạt được thông qua:

  • Cấu hình mạng an toàn
  • Kiểm soát truy cập
  • Mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải
  • Kiểm tra & đánh giá bảo mật thường xuyên
  • Xác thực tuân thủ
  • Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh

Tiền được giữ tách biệt

Chúng tôi giữ tiền của bạn hoàn toàn tách biệt với tiền hoạt động của chính chúng tôi trong các tổ chức ngân hàng hàng đầu khác nhau Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng bất kỳ khoản tiền nào của bạn cho mục đích sử dụng của riêng chúng tôi hoặc cho bất kỳ khoản đầu tư nào khác, đảm bảo luôn bảo vệ tiền của bạn.

Bảo mật Dữ liệu

Công nghệ mã hóa tiên tiến của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi có thể đảm bảo tính bảo mật tối đa cho dữ liệu của bạn. Thông tin chi tiết, hồ sơ và hoạt động giao dịch của bạn được lưu trữ trên các máy chủ an toàn được bảo vệ bởi tường lửa mạnh, trong khi quá trình truyền dữ liệu được mã hóa để ngăn chặn việc đánh cắp dữ liệu và truy cập trái phép của bên thứ ba.

Ngân hàng Cấp 1

Chúng tôi tiếp tục thiết lập quan hệ đối tác mạnh mẽ với các Ngân hàng Cấp 1, để đảm bảo rằng tiền của khách hàng được nạp vào các tổ chức tài chính có uy tín và được đánh giá cao. Quan hệ đối tác này cho phép doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động với các tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Bảo vệ Tài khoản khỏi Số dư âm

Chúng tôi cung cấp bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm, có nghĩa là bạn không thể mất nhiều hơn số tiền bạn đã nạp vào tài khoản giao dịch Live của mình. Do đó, số dư tài khoản của bạn không thể rơi vào tình trạng thâm hụt.

Quản lý Rủi ro

Chúng tôi đã đưa ra hàng loạt chính sách và thủ tục để đảm bảo rằng các hoạt động giao dịch của bạn được bảo vệ trước những rủi ro nhất định. Tiền của bạn cũng được lưu giữ trong các tổ chức tài chính cấp 1 và được giám sát liên tục, nhằm xác định và hạn chế rủi ro tiềm ẩn một cách hiệu quả.

Vốn & Dự trữ

Chúng tôi duy trì tỷ lệ an toàn vốn là 40%, cao hơn bốn lần so với tỷ lệ rủi ro có trọng số vốn thông thường mà các cơ quan quản lý có uy tín yêu cầu. Con số này cao hơn nhiều so với hầu hết đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, nghĩa là chúng tôi cung cấp một trong những mức bảo vệ cao nhất cho tiền của khách hàng ở bất kỳ đâu trong ngành.

Quản lý

Chúng tôi là nhà môi giới được quản lý, tuân thủ tất cả tiêu chuẩn quản lý và tỷ lệ an toàn vốn ở mức cao tại mọi thời điểm.

GT Global Ltd là công ty đã đăng ký tại Seychelles, với Số đăng ký 8421720-1. Công ty được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (SFSA) theo Số Giấy phép của Đại lý Chứng khoán SD019.

GT IO Markets (PTY) Ltd là công ty đã đăng ký tại Nam Phi, với Số Đăng ký 2015/059344/07. Nó được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Nam Phi (FSCA) theo Giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính (FSP) Số 48896.

GT Global Markets Ltd là công ty đã đăng ký tại Vanuatu được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC) theo Giấy phép Bên chủ sự Số 700601. GT Global Markets Ltd có địa chỉ đăng ký tại Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu.

Bảo hiểm Trách nhiệm

Khách hàng của chúng tôi được bảo hiểm với tổng số tiền lên tới 1.000.000 EUR. Bảo hiểm này bao gồm bảo hiểm thị trường để đảm bảo các trách nhiệm đối với khách hàng, và các bên thứ ba khác chống lại các sai sót, thiếu sót, sơ suất hoặc các rủi ro khác có thể dẫn đến tổn thất tài chính.

To top

Leveraged products may not be suitable for everyone and may result in loss of all your capital. Please ensure you fully understand the risks involved and whether trading is appropriate for you. Read Full Risk Disclosure here.