Lindungi Dana Anda dengan Keyakinan

Melindungi pelaburan anda

FXGT.com diperakui oleh PCI DSS, yang bermakna kami mematuhi penetapan keperluan keselamatan yang ketat, direka untuk melindungi data pemegang kad dan menghalang akses tanpa kebenaran. Ini dicapai melalui:

  • Konfigurasi rangkaian selamat
  • Kawalan capaian
  • Penyulitan data dalam transit
  • Ujian & penilaian keselamatan yang tetap
  • Pengesahan pematuhan
  • Latihan kesedaran keselamatan

Dana Berasingan

Kami memastikan dana anda diasingkan sepenuhnya daripada dana operasi kami sendiri dalam pelbagai institusi perbankan tempat teratas. Kami tidak akan menggunakan mana-mana wang anda sama ada untuk kegunaan kami sendiri atau sebarang pelaburan lain, bagi memastikan perlindungan dana anda pada setiap masa.

Keselamatan Data

Teknologi penyulitan lanjutan kami bermakna kami boleh memastikan keselamatan maksimum data anda. Butiran, profil perdagangan dan aktiviti anda disimpan pada pelayan keselamatan, dilindungi oleh firewall, manakala penghantaran data disulitkan untuk mengelakkan kecurian data dan akses pihak ketiga yang tidak dibenarkan.

Bank Peringkat 1

Kami terus menjalin perkongsian yang kukuh dengan Bank Peringkat 1, untuk memastikan dana pelanggan didepositkan dalam institusi kewangan yang layak dikreditkan dan dinilai tinggi. Perkongsian ini membolehkan perniagaan kami beroperasi dengan standard tertinggi yang mungkin.

Perlindungan Baki Negatif

Kami menawarkan perlindungan baki negatif, yang bermaksud anda tidak boleh kehilangan lebih daripada apa yang anda telah depositkan ke dalam akaun dagangan langsung anda. Oleh itu, baki akaun anda tidak boleh mengalami defisit.

Pengurusan Risiko

Kami telah menyediakan pelbagai polisi dan prosedur untuk memastikan aktiviti dagangan anda dilindungi daripada risiko tertentu. Dana anda juga disimpan dalam institusi kewangan Peringkat 1 dan sentiasa dipantau, untuk mengenal pasti dan mengehadkan potensi risiko dengan berkesan.

Modal & Rizab

Kami mengekalkan nisbah kecukupan modal sebanyak 40%, iaitu empat kali ganda lebih tinggi daripada nisbah pendedahan wajaran modal kepada risiko biasa yang diperlukan oleh pengawal selia yang bereputasi. Ini jauh lebih tinggi daripada kebanyakan pesaing kami, yang bermaksud bahawa kami menawarkan salah satu tahap tertinggi perlindungan dana pelanggan yang terdapat di dalam industri ini.

Peraturan

Kami adalah broker yang dikawal selia sepenuhnya, mematuhi semua piawaian kawal selia dan nisbah kecukupan modal yang tinggi pada setiap masa.

GT Global Ltd adalah syarikat berdaftar di Seychelles, dengan Nombor Pendaftaran 8421720-1. Ia dikawal selia oleh Seychelles Financial Services Authority (SFSA) di bawah Nombor Lesen Pedagang Sekuriti SD019.

GT IO Markets (PTY) Ltd adalah sebuah syarikat berdaftar di Afrika Selatan, dengan Nombor Pendaftaran 2015/059344/07. Ia dikawal selia oleh South African Financial Services Conduct Authority (FSCA) di bawah nombor lesen Financial Services Provider (FSP) 48896.

GT Global Markets Ltd ialah sebuah syarikat berdaftar di Vanuatu yang dilesenkan dan dikawal selia oleh Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) di bawah Nombor Lesen Prinsipal 700601. GT Global Markets Ltd mempunyai alamat berdaftarnya di Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu.

Insurans Liabiliti

Pelanggan kami diinsuranskan sehingga jumlah €1,000,000. Insurans ini termasuk perlindungan pasaran untuk menjamin liabiliti terhadap pelanggan dan pihak ketiga yang lain terhadap: kesilapan, pengecualian, kecuaian atau risiko lain yang mungkin mengakibatkan kerugian kewangan.

To top

Produk berleveraj mungkin tidak sesuai untuk semua dan boleh mengakibatkan kehilangan semua modal anda. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat dan sama ada dagangan sesuai untuk anda. Baca Pendedahan Risiko Penuh di sini.