Blog của FXGT.com

Bắt đầu hành trình trao quyền tài chính của bạn với FXGT.com

 Mới nhất

Phân tích Cơ bản17 May 2024

Tuần Quan trọng của Ethereum Sắp tới: Tiêu điểm về Quyết định ETF và Vùng Hỗ trợ Chính

Thời điểm Quan trọng: Ethereum đang ở thời điểm quan trọng, hiện đang lơ lửng trên mức tâm lý $3000 và có dấu hiệu hỗ trợ trên kênh EMA 200 ngày, đã chạm hai lần kể từ đầu tháng 5.

Đọc thêm

Phân tích Cơ bản16 May 2024

Nhịp tăng của Cổ phiếu Chững lại khi các Nhà đầu tư Phản ứng với Số đơ...

Nhịp tăng của Cổ phiếu Tạm dừng: Các chỉ số Chứng khoán chính của Mỹ h...

Đọc thêm

Phân tích Cơ bản16 May 2024

GDP của Nhật Bản Suy giảm Làm nổi bật Sự suy yếu của Đồng Yên và những...

Hiệu suất của USD/JPY: USD/JPY hiện đang giao dịch ở mức 154,60 Yên, g...

Đọc thêm

Phân tích Cơ bản15 May 2024

Lạm phát của Mỹ Khớp với Kỳ vọng Trong khi Doanh số Bán lẻ Đình trệ....

In April, US inflation as indicated by the Consumer Price Index (CPI) ...

Đọc thêm