Blog của FXGT.com

Bắt đầu hành trình trao quyền tài chính của bạn với FXGT.com

 Mới nhất

Giao dịch Cổ phiếu16 July 2024

Cách Giao dịch và Đầu tư vào Chỉ số Dow Jones: Hướng dẫn Toàn diện 

Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones (DJIA), một trong những chỉ số chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, vẫn là thước đo then chốt về bối cảnh kinh tế và tâm lý thị trường ở Mỹ. Nó phản ánh hiệu ...

Đọc thêm
Cao cấp

Phân tích Thị trường16 July 2024

Dầu Mỹ Phải đối mặt với việc Kiểm tra lại Mức hỗ trợ Quan trọng tại...

Đà tăng của Dầu Bị cản trở: Đà tăng của dầu kéo dài hai tháng gần đây ...

Đọc thêm

Phân tích Thị trường16 July 2024

Tổng quan kỹ thuật – Bitcoin Tăng 10% khi Tâm lý Thị trường Thay đổi

Bitcoin đã tăng hơn 10% trong tuần qua, với đợt tăng giá bắt đầu vào...

Đọc thêm